Hallituksen esitykset: 1993

HE 249/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työntekijäin eläkelain 12 §:n ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 §:n muuttamisesta
HE 248/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain poikkeuksellisesta soveltamisesta vuonna 1994
HE 247/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkelain 9 §:n poikkeuksellisesta soveltamisesta vuonna 1994 sekä laiksi työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa
HE 246/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kaupparekisterilain sekä toiminimilain 1 §:n muuttamisesta
HE 245/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsästyslain muuttamisesta
HE 244/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäveron palautusten takaisinperinnästä kunnilta
HE 243/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholijuomaverosta
HE 242/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntien valtionosuuslain 18 §:n muuttamisesta
HE 241/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rakennussuojelulain muuttamisesta
HE 240/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta
HE 239/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 4 §:n muuttamisesta
HE 238/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1994
HE 237/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta, laiksi lomautuksen johdosta maksettavasta ylimääräisestä työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1994 sekä laiksi työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 15 ja 18 §:n muuttamisesta
HE 236/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 11 §:n muuttamisesta
HE 235/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle työmarkkinatukea koskevaksi lainsäädännöksi sekä laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta
HE 234/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle vuonna 1994 perittäviä sosiaaliturvamaksuja koskevaksi lainsäädännöksi
HE 233/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 25 §:n poikkeuksellisesta soveltamisesta
HE 232/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Valtiontakuukeskuksesta annetun lain muuttamisesta
HE 231/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä sekä laiksi mittayksiköistä ja mittaamisvälineiden vakaamisesta annetun lain muuttamisesta
HE 230/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi merilain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.