Hallituksen esitykset: 1993

Esitykset numeroittain

329-310 ...189-170 169-150 149-130 129-109 108-89 88-69 68-49 48-29 28-9 8-1

HE 88/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle arvonlisäverolaiksi
HE 87/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta
HE 86/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työnantajan työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1993 sekä laiksi yksityisen työnantajan kansaneläkemaksun korottamisesta vuonna 1993
HE 85/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vesilain muuttamisesta
HE 84/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi vuodelta 1994 perittävästä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta, työttömyyskassalain 34 §:n muuttamisesta ja työttömyyskassalain 25 ja 30 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
HE 83/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinolain muuttamisesta
HE 82/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi peruskoululain 8 ja 85 §:n, lukiolain, iltalukiolain 16 §:n ja ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun lain muuttamisesta
HE 81/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
HE 80/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 16 a §:n muuttamisesta
HE 79/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alioikeusuudistuksen siirtymäsäännöksistä sekä eräiksi muiksi alioikeusuudistuksen voimaanpanoon liittyviksi laeiksi
HE 78/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta
HE 77/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle jätelaiksi ja laiksi ympäristölupamenettelylain muuttamisesta
HE 76/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain väliaikaisesta muuttamisesta ja laiksi työehtosopimuslain 6 §:n soveltamisen väliaikaisesta rajoittamisesta
HE 75/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle perhetuen uudistamista koskeviksi laeiksi
HE 74/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta
HE 73/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläkelain 26 ja 43 §:n muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 72/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi räjähdysvaarallisista aineista annetun lain muuttamisesta
HE 71/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain 66 ja 67 §:n muuttamisesta
HE 70/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräistä vesitilusjärjestelyistä annetun lain muuttamisesta
HE 69/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle hevostalouslaiksi
Esitykset numeroittain

329-310 ...189-170 169-150 149-130 129-109 108-89 88-69 68-49 48-29 28-9 8-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.