Hallituksen esitykset: 1993

Esitykset numeroittain

329-310 ...209-190 189-170 169-150 149-130 129-109 108-89 88-69 68-49 48-29 28-9 8-1

HE 108/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leipomotyölain muuttamisesta
HE 107/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain 47 §:n muuttamisesta
HE 106/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle tilastolaiksi
HE 105/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luottoverolain väliaikaisesta soveltamatta jättämisestä
HE 104/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle kotikuntalaiksi ja laiksi väestötietolain muuttamisesta
HE 103/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain ja elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
HE 102/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle työvoimapalvelulaiksi
HE 101/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain, sairausvakuutuslain 5 a ja 9 §:n sekä liikevaihtoverolain muuttamisesta
HE 100/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yritystuesta
HE 99/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja saariston kehityksen edistämisestä annetun lain muuttamisesta
HE 98/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Levanevan luonnonsuojelualueesta
HE 97/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Lauhanvuoren kansallispuiston laajentamisesta
HE 96/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion eläkelainsäädännön muuttamisesta
HE 95/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle oikeushenkilön rangaistusvastuuta koskevaksi lainsäädännöksi
HE 94/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle rikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen toisen vaiheen käsittäviksi rikoslain ja eräiden muiden lakien muutoksiksi
HE 93/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 22 §:n muuttamisesta sekä laiksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä
HE 92/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi nuorista työntekijöistä
HE 91/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sotilasmajoituksesta annetun lain, sotilaskyydityksestä annetun lain, hevosten ja ajoneuvojen ottamisesta sotavoiman tarpeisiin annetun lain ja sotaväen kunniatuomioistuimista annetun lain kumoamisesta
HE 90/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle Pohjoismaiden välillä tehdyn yhteistyösopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä
HE 89/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi polttoaineverosta annetun lain muuttamisesta
Esitykset numeroittain

329-310 ...209-190 189-170 169-150 149-130 129-109 108-89 88-69 68-49 48-29 28-9 8-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.