Hallituksen esitykset: 1993

HE 189/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi jakolain ja eräiden muiden asioiden käsittelyä maaoikeudessa koskevien lakien muuttamisesta
HE 188/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vesilain muuttamisesta
HE 187/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle arkistolaiksi
HE 186/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle lääkinnällistä pelastustoimintaa ja sairaankuljetusta koskevaksi lainsäädännöksi
HE 185/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain sekä sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain 5 §:n muuttamisesta
HE 184/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta sekä laiksi vakuutusyhtiön toimilupamaksusta
HE 183/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien eläkelain 1 §:n muuttamisesta
HE 182/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kilpailuneuvostosta annetun lain muuttamisesta
HE 181/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yleisistä teistä annetun lain 84 §:n muuttamisesta
HE 180/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle ajoneuvojen katsastustehtävien toimilupiin liittyväksi lainsäädännöksi
HE 179/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta
HE 178/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi peltoalan perusteella suoritettavasta vientikustannusmaksusta annetun lain muuttamisesta
HE 177/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle aravalainsäädännön uudistamisesta
HE 176/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lukiolain muuttamisesta
HE 175/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion eläkerahastosta annetun lain sekä valtion liikelaitoksista annetun lain 25 §:n muuttamisesta
HE 174/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi puolustushallinnon rakennuslaitoksesta
HE 173/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta
HE 172/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
HE 171/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta
HE 170/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.