Hallituksen esitykset: 1993

HE 209/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle aravalainoituksen rinnalle kehitettävästä korkotukilainsäädännöstä
HE 208/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta
HE 207/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta
HE 206/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kotieläintuotannon ohjaamisesta annetun lain muuttamisesta
HE 205/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinolain muuttamisesta
HE 204/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinolain 59 a ja 59 b §:n muuttamisesta
HE 203/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kasvinjalostuslaitoksesta ja laiksi kasvinjalostustoiminnan edistämisestä annetun lain muuttamisesta
HE 202/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi maidon väliaikaisesta kiintiömaksusta annetun lain ja maidon väliaikaisista tuotantokiintiöistä annetun lain muuttamisesta sekä meijerikohtaisesta kiintiömaksusta annetun lain kumoamisesta
HE 201/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
HE 200/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi oppisopimuskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta
HE 199/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista sekä leimaverolain 97 a §:n, kehitysalueiden veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n ja merenkulun veronhuojennuksista annetun lain muuttamisesta
HE 198/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
HE 197/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teleliikenteen verottamisesta
HE 196/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle neljänsien lisävaltuuksien antamisesta valtioneuvostolle lainanottoon vuoden 1993 aikana
HE 195/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuloverolain muuttamisesta
HE 194/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 1993 viidenneksi lisätalousarvioksi
HE 193/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi hätäkeskuksia koskevasta kokeilusta
HE 192/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi väestönsuojelulain muuttamisesta
HE 191/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevien säännösten muuttamisesta
HE 190/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työtuomioistuimesta annetun lain ja asiakirjain lähettämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.