HE 317/1993

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden kiinteistöjen luovuttamisesta Vantaan kaupungille

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Valtion ja Vantaan kaupungin kesken tehdyn esisopimuksen mukaisesti on tarkoitus, että kaupunki rakentaa valtion omistaman oikeus- ja poliisitalon laajennuksen ja nykyisen rakennuksen muutostyöt. Valtio luovuttaa vastikkeeksi lähinnä asuntotarkoituksiin käytettäviä maa-alueita, joiden arvoksi on katsottu 20 600 000 markkaa.

Laki on tarkoitus saattaa voimaan eduskunnan hyväksyttyä sen.


PERUSTELUT

Valtion omistaman Vantaan oikeus- ja poliisitalon laajentaminen on osoittautunut tarpeelliseksi.

Valtion ja Vantaan kaupungin välillä on neuvoteltu sopimus, jonka mukaan kaupunki rakennuttaa ja rakentaa projektinjohtourakkana valtion omistamalle tontille tehdyn esisopimuksen edellyttämällä tavalla laadittujen suunnitelmien mukaisen 1 800 hyöty-m2:n suuruisen lisärakennuksen sekä nykyisessä oikeus- ja poliisitalossa muutostyöt laajuudeltaan 527 hyöty-m2.

Rakennustöiden hinnaksi on neuvoteltu 20 593 000 markkaa. Vastikkeeksi valtio luovuttaa pääosin asuntotarkoituksiin käytettäviä maa-alueita, joiden arvoksi on katsottu n. 20 600 000 markkaa. Asuntotonttien arvot vastaavat asuntotonttien osalta vuonna 1994 sovellettavia ns. aravahintoja ottaen kuitenkin Jokiniemen alueen osalta vähennyksenä huomioon ko. alueella suoritetuista ja vielä suoritettavaksi tulevista arkeologisista kaivauksista kaupungille aiheutuvina kustannuksina n. 900 000 markkaa.

Puisto- yms. alueiden arvoksi on katsottu 10―20 mk/m2. Katualueita luovutetaan ilmaiseksi.

Sopimusluonnoksen mukaan arvonlisäveron vaikutus, joka on karkeasti arvioitu 1 900 000 markaksi, rakennustyön hintaan korvataan kaupungille rahasuorituksena talousarvion momentin 28.60.87 (Kiinteistöjen ja huoneisto-osakkeiden hankkiminen) määrärahasta.

Vantaan kaupunginvaltuusto on puolestaan hyväksynyt sopimuksen 13.12.1993. Valtion alueneuvottelukunta on puoltanut asiaa 23.9.1992.

Kun rakennustyöt pyritään aloittamaan maaliskuussa 1994, on laki tarkoitus saattaa voimaan heti eduskunnan hyväksyttyä ehdotetun lain.

Edellä olevan perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki eräiden kiinteistöjen luovuttamisesta Vantaan kaupungille

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Valtiovarainministeriö oikeutetaan määräämillään ehdoilla luovuttamaan Vantaan kaupungille sen alueella sijaitsevia maa-alueita seuraavasti:

1. Tikkurilan kylän tiloista Solberga RN:o 6:25, Långstrand RN:o 6:105 ja Ånäs RN:o 7:41 Jokiniemi 3 -asemakaava-alueen kortteleita 62045, 62046, 62047, 62049 ja 62050 vastaavat yhteensä noin 23 164 m2:n suuruiset määräalat sekä puisto- ja LP-alueiksi sanotussa asemakaavassa merkityt yhteensä noin 20 350 m2:n suuruiset määräalat,

2. Hakkilan kylän tilasta Ställe RN:o 1:68 ja Tikkurilan kylän tiloista Långstrand RN:o 6:105 ja Ånäs RN:o 7:41 Muinaispuisto -nimiseksi puistoalueeksi asemakaavassa merkitty yhteensä noin 17 810 m2:n suuruinen määräala,

3. Kuninkaalan kylän tilasta Joentausta RN:o 11 yhteensä noin 104 000 m2:n suuruiset puistoalueeksi asemakaavassa merkityt määräalat,

4. Kuninkaalan kylän tilat Puisto A RN:o 8 pinta-alaltaan noin 4 370 m2 ja Puisto C RN:o 1:242 pinta-alaltaan noin 3 395 m2,

5. Tikkurilan kylän tilasta Tonttimaa RN:o 16:38 asemakaavassa puistoalueeksi merkitty noin 3 800 m2:n suuruinen määräala,

6. Rekolan kylän tilat Tontti 24 RN:o 1:256 pinta-alaltaan noin 3 440 m2, Tontti 25 RN:o 1:257 pinta-alaltaan noin 2 805 m2, Tontti 27 RN:o 1:259 pinta-alaltaan noin 2 350 m2 ja Tontti 29 RN:o 1:261 pinta-alaltaan noin 3 185 m2,

7. Alikeravan kylän tilat Puisto I RN:o 20:83 pinta-alaltaan noin 8 700 m2, Puisto- ja yleisten rakennusten alue I RN:o 20:85 pinta-alaltaan noin 10 200 m2, Yleisten rakennusten alue III RN:o 20:87 pinta-alaltaan noin 5 700 m2 sekä Puisto- ja yleisten rakennusten alue IV RN:o 20:88 pinta-alaltaan noin 14 700 m2,

8. Sotungin kylän tilasta Puistoalueet RN:o 4:351 asuntotonttialueiksi Kuninkaanmäki 2 -asemakaavaluonnoksessa merkityt yhteensä noin 33 700 m2:n suuruiset määräalat ja puisto- ja katualueiksi yms. yleisiin tarkoituksiin merkityt yhteensä noin 100 148 m2:n suuruiset määräalat,

9. Voutilan kylässä sijaitseva tila Karlshem RN:o 3:5 pinta-alaltaan noin 5 600 m2.

Luovutusten edellytyksenä on, että Vantaan kaupunki toteuttaa erikseen sovitut Vantaan oikeus- ja poliisitalon laajennuksen sekä siihen liittyvät muutostyöt.

2 §

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 199 .


Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.