Hallituksen esitykset: 1992

HE 297/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansanopistojen valtionavusta annetun lain 1 ja 2 a §:n, lastentarhanopettajaopistoista annetun lain 1 ja 2 §:n sekä musiikkioppilaitoslain 1 §:n muuttamisesta
HE 296/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeiluista annetun lain muuttamisesta
HE 295/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle luotto- ja rahoituslaitoksia ja niiden toimintaa koskevaksi lainsäädännöksi
HE 294/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden entisen Jugoslavian kansalaisten tekemien turvapaikkahakemusten poikkeuskäsittelystä
HE 293/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
HE 292/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta
HE 291/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 §:n ja sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 45 §:n muuttamisesta
HE 290/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain 22 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
HE 289/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja työttömyyskassalain muuttamisesta
HE 288/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle vuonna 1993 perittäviä sosiaaliturvamaksuja koskevaksi lainsäädännöksi
HE 287/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta
HE 286/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutuspalvelujen vapaasta tarjonnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 285/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luopumiseläkelain muuttamisesta
HE 284/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä
HE 283/1992
Hallituksen esitys Eduskunnnalle laiksi maanmittausmaksusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
HE 282/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta
HE 281/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi korkotulon lähdeverosta annetun lain muuttamisesta
HE 280/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta
HE 279/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vapaakauppasopimuksissa ja muissa tullietuusjärjestelyissä sovellettavien alkuperäsääntöjen muuttamismenettelystä ja sääntöihin liittyvistä määräyksistä
HE 278/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tulliverolain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.