Hallituksen esitykset: 1992

HE 317/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen johdosta tehtävistä muutoksista Suomen valtiosääntöön
HE 316/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
HE 315/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 31 c §:n muuttamisesta ja 31 d §:n väliaikaisesta muuttamisesta sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 ja 40 §:n ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
HE 314/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 22 §:n muuttamisesta
HE 313/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta sekä kuntoutusrahalain 9 §:n muuttamisesta ja kuntoutusrahalain 14 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
HE 312/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eläkesäätiölain 8 ja 9 §:n, merimieseläkelain 35 ja 42 §:n sekä työttömyyskassalain muuttamisesta
HE 311/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi oppisopimuskoulutuksesta
HE 310/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annetun lain muuttamisesta
HE 309/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sijoitusrahastolain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
HE 308/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 1992 neljänneksi lisätalousarvioksi
HE 307/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ilmansuojelulain 9 §:n muuttamisesta
HE 306/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle vuonna 1991 pidetyn 78. Kansainvälisen työkonferenssin eräiden päätösten johdosta
HE 305/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työllisyyslain muuttamisesta
HE 304/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkelain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 303/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkelain 9 §:n poikkeuksellisesta soveltamisesta vuonna 1993 sekä laiksi työntekijäin työeläkemaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa
HE 302/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tavaramerkkilain sekä yhteismerkkilain 1 §:n muuttamisesta
HE 301/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kalastuslain 6 §:n muuttamisesta
HE 300/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle metsästyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 299/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi näkövammaisten kirjastosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
HE 298/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.