Hallituksen esitykset: 1992

HE 337/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta
HE 336/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi koulutus- ja erorahastosta annetun lain muuttamisesta
HE 335/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikenteen ajo- ja lepoajoista annetun lain kumoamisesta ja laiksi tieliikennelain muuttamisesta
HE 334/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ilmailulain muuttami- sesta
HE 333/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden valtion ammatillisten oppilaitosten luovuttamisesta Keski-Pohjanmaan ammatillisen koulutuksen kuntainliitolle
HE 332/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 4 ja 32 c §:n muuttamisesta
HE 331/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuontimaksulain 4 §:n, elintarviketuotteiden valmisteverosta annetun lain 5 ja 9 §:n sekä ravintorasvaverosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
HE 330/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tullitariffilain 4 §:n ja tuontimaksulain 2 a §:n muuttamisesta
HE 329/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi polttoainemaksusta sekä polttoaineverosta annetun lain 6 §:n ja moottoriajoneuvoverosta annetun lain 16 §:n muuttamisesta
HE 328/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsuojeluhallinnoksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 327/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta
HE 326/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kotiuttamisrahalain kumoamisesta
HE 325/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työterveyshuoltopalvelujen lisäksi järjestettävien avosairaanhoidon lääkäripalvelujen vuosimaksusta
HE 324/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 323/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi vakuutuksenvälittäjistä ja elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
HE 322/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansaneläkelain 66 ja 68 §:n muuttamisesta ja sairausvakuutuslain muuttamisesta sekä laiksi kansaneläkelaitoksen hallintokustannusten enimmäismäärästä vuonna 1993
HE 321/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 46 §:n muuttamisesta ja 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
HE 320/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain muuttamisesta
HE 319/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle rahoitustarkastuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi
HE 318/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.