Hallituksen esitykset: 1992

HE 357/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi saamelaisalueen koulutuskeskuksesta sekä ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
HE 356/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle Ilmailulaitokselle annettaviksi valtuuksiksi, joiden nojalla se voi antaa takauksia tytäryhtiönsä lainoille
HE 355/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle väestötietolaiksi ja laiksi väestökirjahallinnosta annetun lain muuttamisesta
HE 354/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta
HE 353/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Päijänteen kansallispuistosta
HE 352/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Puurijärven ja Isonsuon kansallispuistosta
HE 351/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansanterveyslain voimaanpanosta annetun lain 11 §:n 8 momentin kumoamisesta
HE 350/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi vakuutusyhtiölain, työntekijäin eläkelain 3 §:n ja potilasvahinkolain 5 §:n muuttamisesta
HE 349/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta
HE 348/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta
HE 347/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen Kuntaliiton perustamiseen liittyvistä järjestelyistä
HE 346/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle Suomen ja Ruotsin välisen maataloustuotekauppaa koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
HE 345/1992
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta
HE 344/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan yhteisöjen komission kanssa Euroopan yhteisöjen komission valtuuskunnan perustamisesta Suomeen ja sen erioikeuksista ja vapauksista Suomessa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
HE 343/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta
HE 342/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle asuntohallintoa koskevaksi lainsäädännöksi
HE 341/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusyhdistyslain muuttamisesta
HE 340/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi liikennevakuutuslain ja eräiden liikennevahingonkorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun lain 3 §:n muuttamisesta sekä liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 14 §:n kumoamisesta
HE 339/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuodelta 1993 perittävästä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta
HE 338/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.