Hallituksen esitykset: 1992

HE 193/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi maidon väliaikaisesta kiintiömaksusta annetun lain 5 ja 27 §:n, maidon väliaikaisista tuotantokiintiöistä annetun lain sekä meijerikohtaisesta kiintiömaksusta annetun lain 1 ja 28 §:n muuttamisesta
HE 192/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi poronhoitolain 4 §:n muuttamisesta
HE 191/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle maaseutuelinkeinohallintoa koskevaksi lainsäädännöksi
HE 190/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle lisävaltuuksien antamisesta asunto-olojen kehittämisrahastolle lainanottoon vuonna 1992
HE 189/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi säästöpankin muuttamisesta osakeyhtiömuotoiseksi pankiksi ja pankkitarkastusvirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
HE 188/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle toisten lisävaltuuksien antamisesta valtioneuvostolle lainanottoon vuoden 1992 aikana
HE 187/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköverosta sekä laiksi polttoaineverosta annetun lain 2 ja 13 §:n muuttamisesta ja verotaulukon väliaikaisesta muuttamisesta
HE 186/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rahalain 2 §:n muuttamisesta
HE 185/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain muuttamisesta
HE 184/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle asioiden ratkaisemista valtioneuvostossa koskevan lainsäädännön muuttamisesta
HE 183/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä
HE 182/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle yrityksen saneerausta koskevaksi lainsäädännöksi
HE 181/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle etuoikeusjärjestelmän uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi
HE 180/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle rikoslain täydentämisestä huumausainerikoksia koskevilla säännöksillä
HE 179/1992
Hallituksen esitys eduskunnalle Baltian erityisinvestointirahastosta pieniä ja keskisuuria yrityksiä varten Virossa, Latviassa ja Liettuassa tehdyn maksuosuussopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
HE 178/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle Baltian teknisen avun erityisrahastosta Viroa, Latviaa ja Liettuaa varten tehdyn maksuosuussopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
HE 177/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa yksityisoikeuden alalla koskevan yleissopimuksen ja siihen liittyvien pöytäkirjojen eräiden määräysten hyväksymisestä
HE 176/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Steiner-koulusta annetun lain ja Steinerpedagogisista erityiskouluista annetun lain muuttamisesta
HE 175/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:n muuttamisesta
HE 174/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain sekä kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.