Hallituksen esitykset: 1992

HE 213/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle Kansainvälisen Itämeren kalastuskomission suositusten voimaansaattamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
HE 212/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
HE 211/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain ja tekijänoikeuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin muuttamisesta
HE 210/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion virkamiehen ja työntekijän terveydenhuollosta ulkomailla annetun lain 12 §:n muuttamisesta
HE 209/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta
HE 208/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verotuslain muuttamisesta
HE 207/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronhyvityslain 1 §:n muuttamisesta
HE 206/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta
HE 205/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain ja merenkulun veronhuojennuksista annetun lain muuttamisesta
HE 204/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatilatalouden tulo- verolain muuttamisesta
HE 203/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain muuttamisesta
HE 202/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 1993 veroasteikkolaiksi
HE 201/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle varallisuusverolaiksi
HE 200/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle tuloverolaiksi sekä laiksi eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta
HE 199/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aikuisten järjestelmällisen hammashuollon toimeenpanon siirtämisestä
HE 198/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta
HE 197/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maidon, sianlihan ja viljan vientikustannusmaksusta annetun lain muuttamisesta
HE 196/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eläinlääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain sekä eläinlääkintähuoltolain 3 ja 17 §:n muuttamisesta
HE 195/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi peltoalan perusteella suoritettavasta vientikustannusmaksusta annetun lain muuttamisesta
HE 194/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.