Hallituksen esitykset: 1992

HE 235/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräisiin kansainvälisluonteisiin vakuutussopimuksiin sovellettavasta laista
HE 234/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi vesilain, yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista annetun lain, vesi- ja ympäristöhallinnosta annetun lain 2 §:n sekä terveydenhoitolain 52 §:n muuttamisesta
HE 233/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
HE 232/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi merimieslain muuttamisesta ja eräihin siihen liittyviksi laeiksi
HE 231/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi merimiesten palvelu- ja opintotoiminnasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
HE 230/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työnvälityslain muuttamisesta
HE 229/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi siirtolaisvälityksestä annetun lain kumoamisesta
HE 228/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholilain 85 ja 86 §:n muuttamisesta
HE 227/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansaneläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen johdosta
HE 226/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle lannoitelaiksi
HE 225/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maataloustulolain eräiden säännösten soveltamisesta vuonna 1992 annetun lain muuttamisesta
HE 224/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain 10 ja 50 §:n muuttamisesta
HE 223/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sokeriverosta annetun lain 4 ja 12 §:n muuttamisesta
HE 222/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta
HE 219/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 1992 kolmanneksi lisätalousarvioksi
HE 218/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain 2 ja 6 luvun sekä sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 §:n muuttamisesta
HE 217/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen liitteen I eräiden määräysten hyväksymisestä
HE 216/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle huumausainelaiksi
HE 215/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi patenttilain 3 §:n, hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 3 §:n ja mallioikeuslain 5 §:n muuttamisesta
HE 214/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle kalastusvakuutusyhdistyksistä annetun lain 2 ja 5 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.