Hallituksen esitykset: 1992

HE 257/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden elinkeinoalojen valtiontakauksista annetun lain 4 §:n muuttamisesta
HE 255/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi pienten ja keskisuurten yritysten investointien korkotukilainoista annetun lain muuttamisesta
HE 254/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan talousalueen valtioiden kansalaisten tutkintotodistusten tunnustamisesta ja laiksi ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta
HE 253/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arpajaislain 3 ja 5 §:n muuttamisesta
HE 252/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle käräjäoikeuslaiksi
HE 251/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuotevastuulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 250/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asumistukilain muuttamisesta
HE 249/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työturvallisuuslain sekä työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain muuttamisesta
HE 248/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 1993 perittävästä maksusta
HE 247/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain 1 §:n ja korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain muuttamisesta
HE 246/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Scopulus Oy:lle, Solidium Oy:lle ja Sponda Oy:lle myönnettävistä veronhuojennuksista
HE 245/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden väliaikaisesti maahan tuotujen ajoneuvojen tullittomuudesta
HE 244/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ennakkoperintälain muuttamisesta
HE 242/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta
HE 241/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 240/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi painovapauslain muuttamisesta
HE 239/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi radiovastuulain muuttamisesta
HE 238/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain 7 luvun ja osamaksukaupasta annetun lain 1 a ja 9 §:n muuttamisesta
HE 237/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle valmismatkalaiksi
HE 236/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölakiin, asunto-osakeyhtiölakiin, avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annettuun lakiin, osuuskuntalakiin, prokuralakiin, säätiölakiin sekä vesilakiin sisältyvien kansalaisuus- ja asuinpaikkavaatimusten muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.