Hallituksen esitykset: 1992

HE 277/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi indeksiehdon käytön rajoittamisesta ja laiksi indeksiehdon käytöstä vuosia 1992 ja 1993 koskevissa työ-, virka- ja toimiehtosopimuksissa annetun lain 4 §:n muuttamisesta
HE 276/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntien valtionosuuslain väliaikaisesta muuttamisesta
HE 275/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
HE 274/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta
HE 273/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle asuntosäästöpalkkiolaiksi ja laiksi oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta
HE 272/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi asuntotuotantolain ja asuntojen perusparantamisesta annetun lain muuttamisesta
HE 271/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rakennuslain muuttamisesta
HE 270/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräitä julkisia yrityksiä koskevasta tiedonantovelvollisuudesta
HE 269/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Posti- ja telelaitoksesta annetun lain 9 §:n kumoamisesta
HE 268/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle siemenkauppalaiksi
HE 267/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi panttilainauslaitoksista ja laiksi pankkitarkastusvirastosta annetun lain 1 §:n muuttamista
HE 266/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle EFTA-valtioiden ja Israelin välillä tehdyn sopimuksen sekä siihen liittyvän Suomen ja Israelin välillä maataloustuotteiden kaupasta tehdyn pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
HE 265/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi siirtymämaksusta muutettaessa valtion virastoja, laitoksia tai liikelaitoksia osakeyhtiöiksi ja laiksi työntekijäin eläkelain 12 §:n muuttamisesta
HE 264/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon keskushallinnon uudelleenjärjestämistä sekä terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen perustamista koskevaksi lainsäädännöksi
HE 263/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
HE 262/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi merilain 29 §:n muuttamisesta
HE 261/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräiden Autorekisterikeskusta koskevien säännösten muuttamisesta
HE 260/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle rehulaiksi
HE 259/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 258/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.