02.04.2009 10/2009

Kollektivavtal för miljöbranschen

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 10/2009
Delgivningsdatum: 02.04.2009
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är inte allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Allmänna Industriförbundet rf
Arbetstagarpart: Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 18.06.2008
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.06.2008
Datum då kollektivavtalet går ut: 28.02.2010
Anmärkningar: --

Beslutstexten

Översättning

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 10/2009
Delgivningsdatum 2.4.2009
Dnr 10937

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för miljöbranschen

Undertecknat 18.6.2008
Ikraftträdande 1.6.2008

KOLLEKTIVAVTALSPARTER

Arbetsgivare: Allmänna Industriförbundet rf

Arbetstagare: Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Avtalets tillämpningsområde

Bestämmelserna i det riksomfattande kollektivavtalet för miljöbranschen tillämpas på hela personalen i arbetsförhållande hos Allmänna Industriförbundets medlemsföretag i miljövårdsbranschen. I detta avtal betyder arbetstagare alla personer som hör till personalen.

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § i lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Allmänna Industriförbundet har uppgett i mars 2009 att det inte har några medlemsföretag inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL har uppgett att det inte har några medlemmar inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik 2005 arbetar det totalt 3368 arbetstagare i branschen TOL O 90020 (övrig avfallshantering).

SLUTSATS

I en jämförelse av å ena sidan det totala antalet arbetstagare inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet för miljöbranschen och å andra sidan det antal arbetstagare som hör till den krets som är bunden till kollektivavtalet enligt lagen om kollektivavtal, kan man konstatera att kollektivavtalet för miljöbranschen mellan Allmänna Industriförbundet och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL inte kan anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av1 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för miljöbranschen mellan Allmänna Industriförbundet rf och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf inte är representativt i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen och därmed inte allmänt bindande.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Olli Huopaniemi

Föredragande Tuula Andersin

Ärendet avgjordes av:
nämndens ordförande Olli Huopaniemi
medlemmen Kari-Pekka Tiitinen
medlemmen Pirkko Kauppinen

Föredragande: Tuula Andersin, tel. 09-16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.