12.05.2005 6/2005

Kollektivavtal för elektriker inom byggproduktindustrin

Beslut delgivet av: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Beslut nummer: 6/2005
Delgivningsdatum: 12.05.2005
Allmnänt bindande verkan: Kollektivavtalet är inte allmänt bindande.
Arbetsgivarpart: Byggproduktindustrin RTT rf
Arbetstagarpart: Elbranschernas fackförbund rf
Datum då kollektivavtalet underteknats: 14.08.2018
Datum då kollektivavtalet träder i kraft: 01.05.2018
Datum då kollektivavtalet går ut: 30.04.2020
Anmärkningar: --

Beslutstexten

NÄMNDEN FÖR FASTSTÄLLANDE AV KOLLEKTIVAVTALS ALLMÄNT BINDANDE VERKAN

BESLUT Nr 6/2005

Delgivningsdatum 12.5.2005
Dnr 10496

KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal för elektriker inom byggproduktindustrin

Undertecknat 30.11.2002
Ikraftträdelse 1.2.2003

KOLLEKTIVAVTALSPARTER

Arbetsgivare: Byggproduktindustrin RTT rf

Arbetstagare: Elbranschernas fackförbund rf

Avtalets tillämpningsområde

Kollektivavtalet för elektriker inom byggproduktindustrin är riksomfattande. Utöver de bestämmelser som ingår i kollektivavtalets underteckningsprotokoll tillämpas på elektriker som arbetar inom byggproduktindustrin kollektivavtalet för byggproduktindustrin.

KOLLEKTIVAVTALETS REPRESENTATIVITET

Parternas uppgifter om antalet medlemmar och arbetstagare

De förbund som berörs av kollektivavtalet har enligt 2 § lagen om kollektivavtal uppgett sitt medlemsantal enligt följande.

Byggproduktindustrin RTT har uppgett att protokollet gäller endast några tiotals elektrikers arbetsvillkor.

Elbranschernas fackförbund har uppgett att den har haft 80 medlemmar i sådant arbete som avses i kollektivavtalet.

Det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde

Av till buds stående statistiker framgår inte det totala antalet arbetstagare inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Andra kollektivavtal inom samma bransch

Byggproduktindustrin RTT och Byggnadsförbundet har ingått ett kollektivavtal för byggproduktindustrin, som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har genom sitt beslut nr 2/2002 av 5.2.2002 fastställt som allmänt bindande. Kollek-tivavtalet för byggproduktindustrin tillämpas också på elektriker som arbetar inom byggproduktindustrin.

SLUTSATS

Med beaktande av att kollektivavtalet för elektriker inom byggproduktindustrin mellan Byggproduktindustrin RTT och Elbranschernas fackförbund har ingåtts inom samma tillämpningsområde som det ovan nämnda allmänt bindande kollektivavtalet för byggproduktindustrin, kan kollektivavtalet för elektriker inom byggproduktindustrin inte anses representativt för branschen i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen.

BESLUT

Med stöd av 1 § lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan fastställer nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan att kollektivavtalet för elektriker inom byggproduktindustrin inte är representativt och därmed inte bindande i enlighet med 2 kap. 7 § 1 mom. arbetsavtalslagen.

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring i detta beslut får sökas hos arbetsdomstolen enligt bifogade besvärsanvisning.

Ordförande Olli Huopaniemi

Föredragande Ari Pulkkinen

Ärendet avgjordes av:
nämndens ordförande Olli Huopaniemi
medlemmen Kari-Pekka Tiitinen
medlemmen Pirkko Kauppinen:

Föredragande:
Ari Pulkkinen
tfn 09-16001

Beslutet är enhälligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.