Myndigheternas föreskriftssamlingar : Miljöministeriet

Träffar 166 st.

27.06.2018 YM2/6211/2015
2/18 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av flexibla anslutningsrör avsedda för byggnaders vattensystem
27.06.2018 YM2/6211/2015
1/18 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av PEX-rör avsedda för byggnaders vattensystem
12.05.2017
2/17 Miljöministeriets förordning om ändring av miljöministeriets förordning om förbättring av byggnaders energiprestanda vid reparations- och ändringsarbeten
31.03.2017
1/17 Miljöministeriets förordning om upphävande av miljöministeriets förordningar om typgodkännandet av vissa byggprodukter
07.11.2016
4/16 Miljöministeriets förordning om nationella val beträffande volymvikter, egenvikt och nyttolaster för byggnader vid tillämpning av standarden SFS-EN 1991-1-1
07.11.2016
14/16 Miljöministeriets förordning om upphävande av miljöministeriets förordning om tillämpning av Eurocode-standarder inom husbyggande
07.11.2016
13/16 Miljöministeriets förordning om nationella val beträffande allmänna regler för dimensionering av geotekniska konstruktioner vid tillämpning av standarden SFS-EN 1997-1
07.11.2016
12/16 Miljöministeriets förordning om nationella val beträffande laster på silor och behållare vid tillämpning av standarden SFS-EN 1991-4
07.11.2016
11/16 Miljöministeriets förordning om nationella val beträffande last av kranar och andra maskiner vid tillämpning av standarden SFS-EN 1991-3
07.11.2016
10/16 Miljöministeriets förordning om nationella val beträffande olyckslaster på bärande konstruktioner vid tillämpning av standarden SFS-EN 1991-1-7
07.11.2016
9/16 Miljöministeriets förordning om nationella val beträffande laster under byggskedet vid tillämpning av standarden SFS-EN 1991-1-6
07.11.2016
8/16 Miljöministeriets förordning om nationella val beträffande temperaturpåverkan vid tillämpning av standarden SFS-EN 1991-1-5
07.11.2016
7/16 Miljöministeriets förordning om nationella val beträffande vindlaster vid tillämpning av standarden SFS-EN 1991-1-4
07.11.2016
6/16 Miljöministeriets förordning om nationella val beträffande snölaster vid tillämpning av standarden SFS-EN 1991-1-3
07.11.2016
5/16 Miljöministeriets förordning om nationella val beträffande påfrestningar på konstruktioner utsatta för brand vid tillämpning av standarden SFS-EN 1991-1-2
07.11.2016
3/16 Miljöministeriets förordning om nationella val beträffande dimensioneringsgrunder för bärande konstruktioner vid tillämpning av standarden SFS-EN 1990
14.04.2016 YM5/34/2016
2/16 Sättande i kraft av avtalet om samarbete om beredskap för och insatser vid förorening av den marina miljön genom olja i Arktis
17.12.2015 YM5/300/2015
1/16 Sättande i kraft av åtgärderna 1(2015)-19(2015) i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördrage
26.03.2015 YM1/300/2015
3/15 Ikraftträdande av ändringarna i bilaga V och VII till protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om långlivade organiska föroreningar
12.03.2015
2/15 Miljöministeriets förordning om upphävande av miljöministeriets förordning om planerare av byggnader och byggnadsprojekt

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.