Myndigheternas föreskriftssamlingar : Riksarkivet

Träffar 29 st.

Sökresultat

1-20 21-29

20.12.2005 KA 1486/40/2005
Asiankäsittelyjärjestelmiin sisältyvien pysyvästi säilytettävien asiakirjallisten tietojen säilyttäminen yksinomaan sähköisessä muodossa
15.06.2005 KA 222/40/2005
Ersättande av varaktigt förvarade handlingar på papper och informationsmaterial i elektronisk form med mikrofilm
21.03.2005 KA 78/40/2005
Pysyvästi säilytettävien asiakirjojen valmistuksessa käytettävät materiaalit ja menetelmät
23.06.2004 KA 227/43/04
Valtion liikelaitosten tilinpäätös- ja taloussuunnitteluaineiston pysyvä säilytys
11.05.2004 62/40/2003
Skydd av handlingar i undantagsförhållanden
10.05.2004 KA 66/43/04
Valtion virastojen ja laitosten kirjanpitoaineiston pysyvä säilytys
17.11.2003 321/43/03
Pysyvästi säilytettävät kunnalliset opetustoimen asiakirjat
10.06.2003 195/40/03
Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti asiankäsittelyjärjestelmissä ja asiakirjarekistereissä.
02.06.2003 216/40/03
Gallring och utgallring av statsförvaltningens handlingar
10.02.2003 346/43/02
Pysyvästi säilytettävät kunnalliset ympäristöterveydenhuollon asiakirjat
14.10.2002 204/43/02
Pysyvästi säilytettävät kunnalliset ympäristönsuojelun asiakirjat
26.02.2002 10/43/02
Pysyvästi säilytettävät kunnallisten maaseutuelinkeinopalvelujen asiakirjat
26.02.2002 9/43/02
Pysyvästi säilytettävät kunnallisten lomituspalvelujen asiakirjat
18.01.2002 284/40/01
Överföring av statliga ämbetsverks och inrättningars handlingar till arkivverket
03.09.2001 159/43/01
Pysyvästi säilytettävät kunnalliset asuntotoimen asiakirjat
03.09.2001 158/43/01
Pysyvästi säilytettävät kunnalliset tuki- ja ylläpitotehtävien asiakirjat
06.10.2000 8/06/00
Hanteringen av de kommunaliserade statliga yrkesläroanstalternas arkiv
11.04.2000 18/02/97
Arkivverkets rekommendation om principerna för upprättandet, bruket och upprätthållandet av en arkivbildningsplan
21.12.1990 D:229/33/90
HETI-henkilötietojärjestelmän ja sen tulosteiden säilytysajat
01.11.1989 VA:n päätös kunnallisten asiakirjojen hävittämi-
Valtionarkiston päätös kunnallisten asiakirjojen hävittämisestä. Muihin kunnallisiin toimintoihin liittyvät asiakirjat
Sökresultat

1-20 21-29

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.