Elektronisk fördragsserie: 2000

Sopimussarjat numeroittain

33 - 14 13 - 1

Band 13 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.5.2000 Storleken av data: 110 kb
31
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilaga IV till konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö
32
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilaga III till konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö
33
Utrikesministeriets meddelande om upphävande av överenskommelsen med Colombia om visumfrihet
Band 12 Suomeksi På svenska
Utgiven: 19.5.2000 Storleken av data: 86 kb
30
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändring av luftfartsavtalet med Estland
Band 11 Suomeksi På svenska
Utgiven: 26.4.2000 Storleken av data: 242 kb
27
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Slovakien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
28
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Slovakien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringående av skatt beträffande skatter på inkomst samt avlagen om godkännande
29
Arbetsministeriets meddelande om uppsägning av konventionen (nr 30) angående reglering av arbetstiden för affärs- och kontorsanställda, som godkänts vid den Internationella arbetskonferenssen
Band 10 Suomeksi På svenska
Utgiven: 6.4.2000 Storleken av data: 222 kb
26
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av konventionen om gränsöverskridande effekter av industriolyckor
Band 9 Suomeksi På svenska
Utgiven: 5.4.2000 Storleken av data: 714 kb
22
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Bulgarien om genomfart för KFOR-trupper
23
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning
24
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändring av överenskommelsen om skydd av fladdermöss i Europa
25
Utrikesministeriets meddelande om uppsägning av det det mellan Republiken Finland och Mongoliet ingångna handelsavtalet
Band 8 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.3.2000 Storleken av data: 150 kb
16
Förordning om ikraftträdande av konventionen om förbud mot och omedelbara insatser för att avskaffa de värsta formerna av barnarbete
17
Förordning om ikraftträdande av konventionen om deltidsarbete
18
Förordning om ikraftträdande av konventionen om hemarbete
19
Förordning om ikraftträdande av konventionen om tillsyn av sjömäns arbets- och levnadsförhållanden
20
Förordning om ikraftträdande av konventionen om rekrytering av och arbetsförmedling för sjöman
21
Förordning om ikraftträdande av konventionen om privata arbetsförmedlingsbyråer
Band 7 Suomeksi På svenska
Utgiven: 22.3.2000 Storleken av data: 181 kb
10
Förordning om ikraftträdande av luftfartsavtalet med regeringen för Hongkongs särskilda administrativa område i Folkrepubliken Kina
11
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av 1988 års protokoll till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
12
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av 1988 års protokoll till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
13
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagorna I och II till protokoll av år 1978 till 1973 års konvention till förhindrande av förorening från fartyg
14
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i IBC- och IGC-koderna till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
15
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i BCH- och IBC-koderna till protokoll av år 1978 till 1973 års konvention till förhindrande av förorening från fartyg
Band 6 Suomeksi På svenska
Utgiven: 4.2.2000 Storleken av data: 526 kb
9
Förordning om ikraftträdande av avtalet om bevarande av afro-eurasiska flyttande vattenfåglar
Band 5 Suomeksi På svenska
Utgiven: 2.2.2000 Storleken av data: 214 kb
6
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Rumänien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst
7
Förordning om ikraftträdande av avtalet med Rumänien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet
8
Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av besluten fattade av den genom konventionen om ömsesidigt godkännande av kontrollstämplar på bärbara skjutvapen upprättade permanenta internationella kommission
Band 4 Suomeksi På svenska
Utgiven: 25.1.2000 Storleken av data: 107 kb
5
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Estland om samarbete på vattenvårdens område
Band 3 Suomeksi På svenska
Utgiven: 19.1.2000 Storleken av data: 115 kb
3
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Libanon om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar
4
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Libanon om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
Band 2 Suomeksi På svenska
Utgiven: 17.1.2000 Storleken av data: 232 kb
2
Förordning om ikraftträdande av 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö
Band 1 Suomeksi På svenska
Utgiven: 14.1.2000 Storleken av data: 31 kb
1
Utrikesministeriets meddelande om att för Slovakiens del temporärt avbryta tillämpningen av överenskommelsen med Tjeckoslovakien om viseringsfrihet
Sopimussarjat numeroittain

33 - 14 13 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.