12.1.2018/77 HFD:2018:5

Service och stöd på grund av handikapp - Personlig assistans - Kostnader som uppkommit på grund av den personliga assistenten - Kostnader för anskaffning av frimärken och kuvert

Den gravt handikappade A hade av Helsingfors stad krävt en ersättning om 24 euro för inköp av 20 stycken frimärken och samma mängd kuvert. A hade använt dem till att skicka sin personliga assistents timanmälan till Helsingfors stads ekonomiförvaltningstjänst för löneräkning och löneutbetalning.

Helsingfors stad hade inte angett något alternativt sätt att lämna in timanmälan än att skicka den per post. Eftersom assistentens löneutbetalning och därmed användandet av personlig assistans nödvändigtvis förutsatte att timanmälan skickas till ekonomiförvaltningstjänsten per post skulle de ovannämnda kostnaderna anses utgöra sådana skäliga och nödvändiga utgifter som anlitandet av en assistent föranlett A och som Helsingfors stad enligt 8 d § (981/2008) 2 momentet 1 punkten i lagen om service och stöd på grund av handikapp skulle ersätta.

Lagen om service och stöd på grund av handikapp 1 §, 8 § 2 mom. (134/2010), 8 c § (981/2008) 3 mom. och 8 d § (981/2008) 2 mom. 1 punkten.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Leena Äärilä, Vesa-Pekka Nuotio, Antti Pekkala och Leena Romppainen. Föredragande Anna Heikkilä.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.