10.1.2018/64 HFD:2018:2

Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Avdrag för ränteutgifter - Tillämpning av begränsningar i rätten att dra av räntor - Jämförelse av balansräkningar - Balansräkningstest - Koncernbokslut - Subkoncern - Kapitalfond - Guernsey

F-fonden var en av D-koncernen administrerad kapitalfond. Till sin juridiska form var F-fonden ett på ön Guernsey registrerat limited partnership, som till bolagsformen närmast motsvarar ett finskt kommanditbolag. F-fonden var inte någon separat juridisk person, varför dess företrädare i praktiken var den ansvariga bolagsmannen, det vill säga bolaget E GP, som var ett på Guernsey registrerat bolag i D-koncernen.

F-fonden var år 2011 involverad i köpet av C-koncernen. F-fonden fick härvid cirka 60 procent av bolaget B Ab, som bildats för företagsköpet. B Ab ägde samtliga aktier i bolaget A Ab, som tidigare inte hade haft någon verksamhet och var ett så kallat lagerbolag. A Ab förvärvade i sin tur samtliga aktier i C-koncernens moderbolag C Ab.

F-fonden och de övriga aktieägarna finansierade B Ab genom att sätta in kapital både som främmande och eget kapital. B Ab finansierade på motsvarande sätt A Ab. A Ab ansökte om förhandsavgörande för att få svar på frågan om bestämmelserna om så kallat balansräkningstest i 18 a § 3 mom. i lagen om beskattning av näringsverksamhet skulle komma att tillämpas vid beskattningen av bolaget, det vill säga av A Ab.

Balansräkningstestet kunde inte göras genom att jämföra kapitalstrukturen i A Ab med balansräkningen för B Ab, som var moderbolag i subkoncernen. När det beaktades att F-fonden enligt lagstiftningen på ön Guernsey inte var bokföringsskyldig och att det mellan Finland och Guernsey inte fanns något sådant skatteavtal som avse i 18 a § 3 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, hade A Ab inte lagt fram någon sådan balansräkning för hela koncernen med vilken A Ab:s kapitalstruktur kunde ha jämförts.

Förhandsavgörande för skatteåret 2017. Omröstning 4 - 1.

Lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 18 a § 3 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio, Antti Pekkala och Leena Romppainen (skiljaktig). Föredragande Liisa Tähtinen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.