13.9.2016/3802 HFD:2016:131

Handlingsoffentlighet - Skattegranskning - Anteckningar från personalintervjuer

Vid skattegranskningen av ett bolag hade man som bakgrundsmaterial använt sig av personalintervjuer. Den enda dokumentationen av vad som kommit fram när skattegranskarna hade intervjuat anställda var skattegranskarnas anteckningar. Dessa betraktades inte som sådana i 5 § 3 mom. 2 punkten avsedda anteckningar eller preliminära utkast som skulle ha fallit utanför offentlighetslagens tillämpningsområde. Det var frågan om handlingar i vilka en myndighet registrerat den muntliga utredning som myndigheten mottagit och som använts som bakgrundsmaterial vid skattegranskningen, men som inte i sig var versioner av utkast till den egentliga funktions- eller faktaanalysen eller berättelsen från skattegranskningen. Skatteförvaltningen hade således inte kunnat vägra att lämna ut handlingarna till bolaget med hänvisning till att det inte skulle ha varit frågan om sådana myndighetshandlingar som avses i offentlighetslagen.

De frågor som Skatteförvaltningen skisserat upp för att användas vid intervjuerna hade Skatteförvaltningen däremot kunnat vägra lämna ut med hänvisning till att de enligt 5 § 3 mom. 2 punkten i offentlighetslagen inte var i lagen avsedda myndighetshandlingar

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 5 § 3 mom. 2 punkten.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.