22.12.2005/3484 HFD:2005:89

Handlings offentlighet - Myndighetshandling - Parternas rätt att ta del av uppgifter - Elektronisk avskrift - Avskrift av hårdskiva - Beslag - Förundersökning

Hårdskivan till bolaget A:s server hade beslagtagits vid en husrannsakan i bolagets lokaliteter och hårdskivan hade kopierats för polisens behov. På denna kopia hade man i polisens lokaliteter sökt dokument som kunde ha anknytning till det brott som var föremål för förundersökning. Målsägandebolaget B bad polisen om en elektronisk kopia av polisens kopia av hårdskivan. Det material som till följd av kopieringsmetoden, som framgick av beslutet, utan att ha någon anknytning till det ärende som utredningen gällde hade kommit i polisens besittning, och som polisen inte hade haft för avsikt att genom beslaget ta i sin besittning, ansågs inte vara en myndighetshandling som avses i 5 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas besittning. Bolaget B, som hade fått en pappersutskrift av alla de delar av hårdskivan som hade bedömts påverka saken, hade inte rätt att få en elektronisk kopia av hårdskivan.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.