29.11.2005/3156 HFD:2005:84

Beslut som inte får överklagas - Överflyttning från en anstaltsplats till en annan - Ålderdomshem - Hälsovårdscentral - Socialservice - Socialvård

Placeringen av en person antingen på ett ålderdomshem eller en hälsovårdscentrals bäddavdelning var ett beslut som gällde hur vården skulle genomföras och vad den skulle innehålla, och skulle därför fattas utgående från personens individuella behov och de vårdplatser som kommunen hade till sitt förfogande. Beslutet att flytta över en person från en sådan anstaltsplats till en annan fick inte överklagas.

Se även HFD 29.11.2005 liggare 3157.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.