25.11.2005/3092 HFD:2005:81

Vattenärende - Tagande av grundvatten - Avledande av vatten från ett vattendrag för användning som vätska - Infiltrering av vatten - Konstgjord grundvattenbildning - Behov av tillstånd - Vattentäkt - Skyddsområde - Nödvändighet

Kuopio stad hade gjort en ansökan till respektive miljötillståndsverk om att få ta 20 000 kubikmeter grundvatten per dygn från Jänneniemi grundvattenområde. Av grundvattnet var 92 procent sådant som bildades genom strandinfiltration, dvs. konstgjort grundvatten, och ca 8 procent naturligt grundvatten. Det grundvattenverk med konstgjord grundvattenbildning som staden ville bygga var avsett att fungera som stadens huvudsakliga vattentäkt och trygga att staden fick vatten både under normala förhållanden och under undantagsförhållanden. Grundvattnet var avsett att tas upp genom fem med sil försedda rörbrunnar. Om grundvatten togs utöver den naturliga grundvattenmängden, skulle sjövatten komma att infiltreras i den ås som planerna gällde. När sjövattnet nådde den brunn där vattnet togs, skulle det komma att vara av god kvalitet och ha typiska grundvattenegenskaper. Miljötillståndsverket hade givit staden tillstånd att ta grundvattnet. Förvaltningsdomstolen hade omfattat miljötillståndsverkets beslut. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att projektet förutom tillstånd för tagande av grundvatten även förutsatte tillstånd för avledande av vatten från vattendrag för användning som vätska samt tillstånd för infiltration av vatten. Utan att återförvisa ärendet till miljötillståndsverket för ny behandling ansåg högsta förvaltningsdomstolen att det fanns förutsättningar att avleda vatten från vattendraget och infiltrera vattnet genom åsen. I ärendet yrkades också att skyddsområdet för vattentäkten skulle bestämmas.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.