25.11.2005/3073 HFD:2005:80

Vite - Huvudförpliktelse - Aktiebolag - Skyldighet att tillställa registermyndigheten bokslutet - Verkställande direktör

Ett vite som hade förelagts ett aktiebolags verkställande direktör kunde inte dömas ut, fastän den verkställande direktören inte hade tillställt registermyndigheten en avskrift av bolagets bokslutshandlingar, eftersom anledningen till att bokslutshandlingarna inte hade satts upp var att aktiebolagets verksamhet hade upphört och medel därtill saknades, och verkställande direktören inte var behörig att ensam avhjälpa detta förhållande, även om det stred mot lagen om aktiebolag och mot bokföringslagen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.