25.11.2005/3072 HFD:2005:79

Markanvändnings- och bygglagen - Plank - Åtgärdstillstånd - Konstruktion - Byggnad - Miljöcentral - Besvärsrätt

En byggnadsnämnd hade ansett att ett ca 50 meter långt och ca tre meter högt brädplank, som hade uppförs på en jordvall i sluttningen till Iimäki i Idensalmi stad, inte skulle betraktas som en byggnad och att byggandet av planket inte förutsatte bygglov eller åtgärdstillstånd. Förvaltningsdomstolen ansåg att det på jordvallen uppförda planket med hänsyn till sin konstruktion, storlek och placering på en central plats i ett värdefullt kulturlandskap skulle betraktas som en konstruktion som förutsatte åtgärdstillstånd. Byggnadsnämnden överklagade förvaltningsdomstolens beslut till högsta förvaltningsdomstolen, som inte ändrade slutresultatet i förvaltningsdomstolens beslut, genom vilket förvaltningsdomstolen hade upphävt byggnadsnämndens beslut och återförvisat ärendet till byggnadsnämnden för ny behandling. I ärendet var också fråga om den regionala miljöcentralens besvärsrätt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.