23.11.2005/3049 HFD:2005:78

Offentlig upphandling - Anbudsgivares behörighet - Uteslutande av anbudsgivare från anbudsförfarande - Krav på minimiomsättning

En upphandlingsenhet hade i anbudshandlingarna som villkor för godtagbara anbudsgivare ställt ett krav, som innebar att anbudsgivaren måste ha en viss minimiomsättning. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att ett sådant krav kunde ställas endast om det fanns någon särskild, med upphandlingsobjektet förknippad orsak till ett sådant tillvägagångssätt. Kravet får inte ha det syftet att man försöker utesluta en viss eller vissa anbudsgivare från anbudsförfarandet, utan måste på opartiska och icke-diskriminerande grunder gälla samtliga anbudsgivare. Eftersom anbudsgivarens omsättning inte hade nått upp till den lägsta gräns som angivits i anbudsbegäran, gällde det dessutom att bedöma om anbudsgivaren med stöd av den övriga utredningen i ärendet hade visat sig ha de förutsättningar att fullgöra det som avsågs i upphandlingen om vilkas existens upphandlingsenheten hade försökt förvissa sig genom att ställa en viss minimiomsättning som förutsättning för anbudsgivarnas behörighet att delta i anbudstävlan.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.