18.11.2005/3004 HFD:2005:75

Beskattning av inkomst av näringsverksamhet Ändring av bolagsform - Partiell delning - Partiell upplösning - Apport

A Ab:s dotterbolag A GmbH delades delvis så, att en del av A GmbH:s rörelse till bokföringsvärden överläts till ett nytt bolag, som uppstod genom den partiella delningen. A GmbH ansågs delvis bli upplöst genom den partiella delningen. Enligt 51 d § 2 mom. (717/2004) i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet var utgiften för anskaffning av aktier i bolaget GmbH, som delvis upplöstes, inte en avdragbar utgift för A Ab, och utdelningen ur det delvis upplösta bolaget var inte heller en som överlåtelsepris skattepliktig inkomst, när aktierna i det bolag som upplöstes var aktier som enligt 6 b § 1 mom. (717/2004) i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet hade kunnat överlåtas skattefritt.

Det genom den partiella delningen delvis upplösta bolaget A GmbH:s tillgångar placerades omedelbart som apport i A GmbH och i det nya bolag som uppstod genom den partiella delningen. Apporten innebar en överlåtelse som i beskattningen skulle betraktas som byte och vid vilken utgiften för anskaffning av de överlåtna tillgångarna och överlåtelsevederlaget var lika stora. Den partiella delningen medförde därför ingen skattepliktig överlåtelsevinst för A Ab. Den omständigheten att den utdelning som skedde när bolaget delvis upplöstes inte var skattepliktig inkomst saknade betydelse i ärendet.

Förhandsavgörande för skatteåret 2005.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.