15.11.2005/2962 HFD:2005:73

Utlänningsärende - Asylsökande - Avvisning - Beslut om avlägsnande som får verkställas - Äktenskap med finsk medborgare - Ny ansökan om uppehållstillstånd - Rätt att vistas i landet

En asylsökande hade ingått äktenskap med en finsk medborgare innan förvaltningsdomstolen hade förkastat sökandens besvär, som gällde asyl och uppehållstillstånd och i samband därmed med ett beslut som fick verkställas bestämt att sökanden skulle avlägsnas ur landet. Eftersom ändringssökanden inte hade underrättat förvaltningsdomstolen om att sökanden hade ingått äktenskap, hade förvaltningsdomstolen inte kunnat beakta denna omständighet i sitt beslut. Enligt de principer som framgår av den nya utlänningslagen är det meningen att huvudregeln skall vara att tillståndsansökan görs i Finland samt att ändringssökanden har en rätt, som sökanden sedermera har utnyttjat, att med stöd av ett äktenskap som sökanden har ingått med en finsk medborgare ansöka om uppehållstillstånd i Finland och att vistas i landet tills ansökan om uppehållstillstånd har avgjorts med ett beslut som har vunnit laga kraft, eller tills det med ett beslut som får verkställas har bestämts att ändringssökanden skall avlägsnas ur landet, varför ett avvisningsbeslut som hade fattats med stöd av 1991 års utlänningslag upphävdes med hänsyn till nämnda principer.
Omröstning 4-3 om motiveringen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.