22.12.2017/6851

Naturvård - Beslut om verkställighet - Förbud mot skogsavverkning

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) hade avslagit ett yrkande från två föreningar om att NTM-centralen med stöd av 57 § i naturvårdslagen skulle utöva förvaltningstvång och förbjuda en planerad skogsavverkning på ett Natura 2000-område. Sedan förvaltningsdomstolen med ett separat beslut hade avslagit föreningarnas yrkande om verkställighetsförbud, överklagade föreningarna detta beslut hos högsta förvaltningsdomstolen och yrkade att verkställigheten av den planerade skogsavverkningen skulle förbjudas. Det föreläggande om omedelbart förbud mot avverkning som föreningarna hade yrkat att domstolarna skulle meddela var av liknande slag som den förpliktelse som föreningarna yrkat att avverkaren skulle åläggas redan när de hos NTM-centralen yrkat att förvaltningstvång skulle utövas med stöd av 57 § i naturvårdslagen. Förpliktelsen var nu föremål för besvär i förvaltningsdomstolen. Att inte förbjuda avverkningen skulle således riskera meningen med att anföra besvär hos förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde förvaltningsdomstolens beslut om att avslå yrkandet om verkställighetsbeslut och meddelade med stöd av 32 § 2 mom. i förvaltningsprocesslagen en föreläggande om verkställigheten genom vilken avverkningen temporärt förbjöds.

Förvaltningsprocesslagen 32 § 1 mom.

Naturvårdslagen 57 §

Se HDF 4.9.2001 liggare 2040

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori samt justitieråden Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski och Jaakko Autio. Föredragande Tuire Taina.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.