28.12.2017/6741

Utlänningsärende - Asylsökande - Uppehållstillstånd på grund av familjeband - Resedokument som förutsättning för beviljande av uppehållstillstånd

Migrationsverket hade med samma beslut avslagit Etiopiska medborgaren A:s ansökan om asyl och uppehållstillstånd samt uppehållstillstånd på grund av familjeband, om vilket ansökts skilt. Migrationsverket hade dessutom beslutat att avvisa A till hans hemland Etiopien. Migrationsverket hade i sitt beslut ansett att A inte kunde beviljas uppehållstillstånd eftersom han inte hade uppvisat ett giltigt resedokument i samband med sin uppehållstillståndsansökan.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att i samband med asylförfarandet kan avgöras även beviljande av uppehållstillstånd som ansökts på annan grund. Den i 94 § 3 momentet i utlänningslagen stadgade skyldigheten att i samband med asylförfarandet pröva och avgöra beviljande av uppehållsrätt även på andra grunder som framkommer gäller uppehållstillståndgrunder som hänför sig till internationellt skydd. I ifrågavarande fall var det inte fråga om detta, utan om en parallell uppehållstillståndsansökan och därför utgjorde i detta fall skillnaderna i kravet gällande resedokument som en förutsättning för beviljande av uppehållstillstånd ett hinder för samtidig behandling av ansökningarna.

A:s uppehållstillståndsansökan på grund av familjeband hade varit sekundär och dessutom bristfällig, eftersom A inte hade uppvisat ett giltigt resedokument. Efter att A hade sökt internationell skydd i Finland kunde det inte krävas att han under den tid asylansökan är anhängig vänder sig till sitt hemland för att få det resedokument som krävs för beviljande av uppehållstillstånd på grund av familjeband. Eftersom behovet att uppvisa ett resedokument var beroende av utgången i asylärendet, kunde behovet att komplettera uppehållstillståndsansökan på grund av familjeband inte bedömas före asylärendet avgjorts. Migrationsverket borde inte ha avgjort A:s uppehållstillståndsansökan på grund av familjeband medan asylärendet var anhängigt och inte heller i det sambandet besluta om att avvisa A.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde Migrationsverkets och förvaltningsdomstolens beslut till den del det gällde uppehållstillstånd på grund av familjeband och avvisning och återvisade ärendet till Migrationsverket för ny prövning. I och med att beslutet som gällde asyl vunnit laga kraft skulle A beredas tillfälle att uppvisa ett giltigt resedokument, vilket är en förutsättning för beviljande av uppehållstillstånd på grund av familjeband, eller en tillförlitlig utredning om att han av skäl som inte beror på honom själv inte kan få ett av hans hemland beviljat resedokument.

Utlänningslagen 35 §

Se även HFD 2014:24 jmf HFD 19.8.2008/1987

Ärendet har avgjorts av justitieråden Janne Aer, Petri Helander, Tuomas Kuokkanen, Mikko Puumalainen och Pekka Aalto. Föredragande Jenny Rebold.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.