7.7.2017/3404

Barnskydd - Omhändertagande - Placering i vård utom hemmet - Plats för vård utom hemmet

När en förvaltningsdomstol avgör en ansökan om omhändertagande av ett barn och placering av barnet i vård utom hemmet, ska förvaltningsdomstolen även bedöma om den av föräldrarna och barnet föreslagna platsen är lämplig att vara den plats där barnet vårdas utom hemmet.

Barnskyddslagn 40 §, 43 § 2 mom. och 50 §

RP 331/2010 rd

Ärendet har avgjorts av justitieråden Niilo Jääskinen, Matti Halén, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski och Anne Nenonen. Föredragande Annina Nieminen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.