Resultat

Med termen "ändringssökande" hittades 115 resultat.

Sökresultat

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-115

17.5.2019/2243
Extraordinärt ändringssökande - Ministeriets beslut om att grunda en tjänst - Allmän organisering av ett ämbetsverk - Beslut som gäller tjänstehierarkin - Överklagbarhet - Återbrytning
1.3.2019/720
Statstjänsteman - Uppsägning -- Ändring av ändringssökande så att besvärstillstånd krävs - Ikraftträdelse av lagändring - När den regionala förvaltningsdomstolen har meddelat sitt beslut efter att en ny lag har trätt i kraft
26.2.2019/703 HFD:2019:27
Extraordinärt ändringssökande - Besvär som gäller på ordande av serviceboende tillämplig lag - Servicens avgiftsbelagdhet - Klientens död - Anförande av besvär - Avgörande i sak - Övertagande av talan
16.1.2019/91 HFD:2019:4
Kommunalärende - Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsens ordförande - Jävighet - Jävighet enligt generalklausulen
20.12.2018/6051 HFD:2018:175
Offentlig upphandling - Temporärt verkställighetsförbud meddelat av marknadsdomstolen - Besvärstillståndsärende - Underlåtenhet att i marknadsdomstolen höra den som vunnit anbudstävlan - Fel i förfarande
2.11.2018/5060
Makars inbördes avtal om underhållsbidrag - Fastställande av avtal - Socialvård - Förvaltningsbesvär - Behov av besvärstillstånd
1.10.2018/4411 HFD:2018:134
Räddningsverksamhet - Felaktig funktion hos en brandlarmläggning - Uttagande av avgift - Grundbesvär - Förvaltningsbesvär - Vandalism - Tobaksrökning
27.9.2018/4377 KHO:2018:132
Konkurrensärende - Begäran om åtgärder på basis av misstanke om missbruk av dominerande marknadsställning - Avskrivning av ärende vid Konkurrens- och konsumentverket - Marknadsdomstolens beslut att till huvuddelar avslå besvären - Verkets besvärsrätt avseende marknadsdomstolens beslut
7.9.2018/4067 HFD:2018:126
Direktupphandling - Meddelande om frivillig förhandsinsyn - Innehåll i annonsen - Besvärstid
28.5.2018/2541 HFD:2018:81
Extraordinärt ändringssökande - Återbrytande - Utlänningsärende - Internationellt skydd - Försenad besvärstillståndsansökan - Ny utredning - Ny ansökan
21.5.2018/2372 HFD:2018:78
Extraordinärt ändringssökande - Ansökan om återbrytande - Uppenbart oriktig tillämpning av lag - Konkurrensbegränsning - Påföljdsavgift - Riktande av påföljdsavgift - Företags personliga ansvar - Principen om ekonomisk kontinuitet
17.5.2018/2365
Utlänningsärende - Återbrytande - Frivillig återresa - Avskriva besvären - Inreseförbud
13.4.2018/1753 HFD:2018:51
Markanvändning och byggande - Byggnadstillsyn - Utvidgning av byggnad - Förutsättningarna för beviljande av tillstånd - Åtgärdstillstånd - Uppenbart oriktig tillämpning av lag - Tillitsskydd - Byggande utan tillstånd
9.3.2018/1006 HFD:2018:34
Avfallslag - Övergångsbestämmelse - Avfallstransport - Val av avfallstransportsystem - Avfallstransport som fastighetsinnehavaren ordnar - Tillräcklig utredning - Kommunalbesvär - Rätt att fullfölja besvär i högsta förvaltningsdomstolen
2.3.2018/920 HFD:2018:33
Extraordinärt ändringssökande - Återställande av försutten fatalietid - Fatalietid som går att återställa - Materiell fatalietid - Processuell fatalietid - Internationellt skydd - Familjeåterförening - Försörjningsförutsättning
16.2.2018/672 HFD:2018:28
Statligt stöd - SGEI-tjänst - Förutsättningar för beviljande av statligt stöd - Ekonomisk fördel - Den ekonomiska fördelens selektiva karaktär - Prehospital akutsjukvård
12.2.2018/560 HFD:2018:24
Kommunalärende - Fullmäktiges beslut - Kommunstyrelsens beslut - Annan förtroendevald - Jäv - Verkställande direktör - Fel i beredningen - I oriktig ordning tillkommet beslut
8.12.2017/6322 HFD:2017:186
Rättegångsavgift - Beslut av förvaltningsdomstolens föredragande - Återbrytande - Felparkeringsavgift - Faktiskt hinder att uppnå rättsskydd genom sökande av ändring
23.11.2017/6059 HFD:2017:179
Offentlig upphandling - Förhandlat förfarande - Besvär över marknadsdomstolens avgörande med anledning av besvär över beslut under upphandlingsförfarandet - Ändringssökande som inte anfört besvär över marknadsdomstolens avgörande med anledning av de slutliga upphandlingsbesluten - Behov av rättsskydd - Inget avgörande i sakfrågan
27.10.2017/5448 HFD:2017:169
Markanvändning och byggande - Gatuplan - Parkeringsområde för lastbilar - Anpassning till omgivningen enligt detaljplanen
Sökresultat

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-115

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.