Kouvolan HO 14.11.2012 975

Kätkemisrikos - Vahingonkorvaus

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

A:n syyksi oli luettu kätkemisrikos, koska hän oli ottanut haltuunsa kirkosta irrotettuja messinkilistoja tarkoituksenaan myydä ne. Kysymys siitä, oliko A:n menettely syy-yhteydessä asianomistajalle aiheutuneeseen vahinkoon.

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN TUOMIO 25.7.2012

Syyttäjän toissijainen rangaistusvaatimus

- - - - - - - - - -

11.1. KÄTKEMISRIKOS
30.5.2012 LAHTI

A on ryhtynyt Lahden seurakuntayhtymän omaisuuteen, eli Joutjärven kirkosta irroitettuihin messinkilistoihin ottamalla metallierän haltuunsa tarkoituksenaan myydä paloitellut messinkilistat joko yhteiseen tai B:n lukuun romumetallina R Oy:lle tietoisena siitä, että kyseinen metalli on varkausrikoksella saatua omaisuutta.

- - - - - - - - - -

Lahden seurakuntayhtymän korvausvaatimus

Yhtymä on vaatinut A:n velvoittamista suorittamaan sille korvauksena listojen uusimisesta 11.400 euroa yhteisvastuullisesti muiden anastus- ja kätkemisrikoksiin syyllistyneiden tekijöiden kanssa.

- - - - - - - - - -

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU
Syyksilukeminen

- - - - - - - - - -

A on menetellyt toissijaisessa syytteessä kuvatulla tavalla ja syyllistynyt siihen kätkemisrikokseen, josta syyttäjä on vaatinut hänelle rangaistusta.

- - - - - - - - - -

Korvausvelvollisuus

Vahingonkorvausvelvollisuuden peruste on näytetty toteen. Määriä ei ole riitautettu. Seurakuntayhtymälle aiheutunut vahinko on välitöntä seurausta anastusrikoksesta. Kätkemisrikoksesta tuomitut ovat toiminnallaan ylläpitäneet vahingon jatkumista ja siten osaltaan olleet aiheuttamassa asianomistajalle vahinkoa, joten he ovat velvolliset korvaamaan vahingon yhteisvastuullisesti anastusrikoksesta tuomitun kanssa.

- - - - - - - - - -

TUOMIOLAUSELMA

SYYKSI LUETUT RIKOKSET
11.1) Kätkemisrikos 30.5.2012

RANGAISTUSSEURAAMKSET
VANKEUS
45 päivää vankeutta

LAINKOHDAT
11.1) Rikoslaki 32 luku 1 §
Rikoslaki 6 luku 5 § /5

- - - - - - - - - -

KORVAUSVELVOLLISUUS
YHTEISET LAUSUNNOT

- - - - - - - - - -

A ja B velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan Lahden seurakuntayhtymälle kirkosta anastetuista ikkunalistoista ja sokkelipelleistä 11.400 euroa.

- - - - - - - - - -

Asian ratkaissut käräjäoikeuden jäsen:

Käräjätuomari Anne Åstedt

KOUVOLAN HOVIOIKEUDEN TUOMIO 14.11.2012

Vaatimukset hovioikeudessa

Valitus

A on vaatinut muun ohessa, että syyte kätkemisrikoksesta hylätään tai ainakin että hänen syykseen luetaan enintään tuottamuksellinen kätkemisrikos sekä että hänet vapautetaan velvollisuudesta suorittaa vahingonkorvausta seurakuntayhtymälle.

Vaatimustensa perusteiksi A on esittänyt, että hän ei ollut ollut mukana omaisuuden anastuksessa eikä ollut tiennyt omaisuutta anastetuksi. Myytäväksi tarkoitettu omaisuus ei ollut missään vaiheessa ollut hänen hallinnassaan. Se, että hän on tuntenut anastuksesta tuomitun kanssavastaajan entuudestaan, ei osoita hänen tienneen omaisuuden olleen anastettua. Hänen menettelynsä on katsottava enintään tuottamukselliseksi.

Lahden seurakuntayhtymälle aiheutunut vahinko on seurausta anastusrikoksesta. A:n menettely ei ole millään lailla vaikuttanut vahingon syntymiseen tai ylläpitämiseen.

- - - - - - - - - -

Hovioikeuden ratkaisu

Perustelut

Syyksilukeminen
Hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden ratkaisun perustelut.

- - - - - - - - - -

Vahingonkorvaus
Vahingonkorvauksen osalta on kysymys siitä, onko A korvausvastuussa seurakuntayhtymälle siitä vahingosta, joka yhtymälle on aiheutunut ikkunalistojen ja sokkelipeltien anastamisesta repimällä ne irti kiinnityksistään. Ainakin osa listoista on paloiteltu anastuksen jälkeen. Asiassa on riidatonta, että A, joka on ottanut messinkilistoja haltuunsa myyntitarkoituksessa ja syyllistynyt kätkemisrikokseen, ei ole vahingoittanut anastettua omaisuutta sen ollessa hänen hallussaan.

Vahingonkorvauslain mukaan joka tahallaan tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen.

Seurakuntayhtymälle on aiheutunut vahinkoa, kun ikkunalistoja ja sokkelipeltejä on varastettu repimällä niitä irti kiinnityksistään. A:n syyksi on luettu kätkemisrikos, koska hän oli ottanut anastuksen jälkeen paloiteltuja messinkilistoja haltuunsa tarkoituksenaan myydä ne. A ei ole menettelyllään aiheuttanut, lisännyt tai ylläpitänyt asianomistajalle anastuksen yhteydessä aiheutettua vahinkoa. A:n menettelyllä ei siten ole syy-yhteyttä vahingon aiheutumiseen eikä hän ole vastuussa vahingon korvaamisesta. Seurakuntayhtymän A:han kohdistama korvausvaatimus on hylättävä.

TUOMIOLAUSELMA

Muutos käräjäoikeuden tuomioon.

Lahden seurakuntayhtymän A:han kohdistama 11.400 euron vahingonkorvausvaatimus hylätään ja A vapautetaan tuomitusta vahingonkorvauksesta. Sanottu vahingonkorvaus jää B:n yksin maksettavaksi.

Muilta osin käräjäoikeuden tuomio jää voimaan.

- - - - - - - - - -

Asian ovat ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Pertti Nieminen, Lea Nousiainen ja Riikka Tuomela

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.