Itä-Suomen HO 08.03.2005 259

Ehdonalaisen vapauden menettäminen

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

KUOPION KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 2.9.2004

SYYTE

Vaadin vastaajalle rangaistusta seuraavasta rikoksesta:

1. HUUMAUSAINERIKOS (6360/R/0000329/04)
Rikoslaki 50 luku 1 § (1304/93)

1.12.2003 - 20.1.2004 KUOPIO

M on laittomasti viljellyt cannabis sativa-kasvia eli hamppua käytettäväksi huumausaineena. M:n viljelemästä kasvista on saatu 37,2 grammaa marihuanaa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

Syyksilukeminen

M on syyllistynyt siihen, mistä hänelle on vaadittu rangaistusta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rangaistusseuraamus

M on 14.5.2002 annetulla Itä-Suomen hovioikeuden tuomiolla tuomittu törkeästä huumausainerikoksesta kahden vuoden vankeusrangaistukseen, jonka suorittamisesta hänet on päästetty ehdonalaiseen vapauteen 26.10.2003. M on melko pian vapautumisensa jälkeen ryhtynyt kasvattamaan cannabis sativa -kasveja syytteessä kerrotulla tavalla.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SYYTETTY M

TUOMIOLAUSELMA

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Huumausainerikos 1.12.2003-20.1.2004

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

SAKKO
50 päiväsakkoa a 12 euroa = 600 euroa
Määrätään menetetyksi 26.10.2003 alkanut ehdonalainen vapaus.

LAINKOHDAT

1) Rikoslaki 50 luku 1 §

Asian ratkaisseet käräjäoikeuden jäsenet:

Käräjätuomari Ari Kyllönen
Lautamiehet

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS TUOMIO 8.3.2005

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

M on valituksessaan pyytänyt, että ehdonalaista vapautta ei määrättäisi menetetyksi, koska vankilaan joutuminen vaarantaisi M:n myönteisen elämäntilanteen muutoksen.

Virallinen syyttäjä on ilmoittanut, ettei hän anna vastausta asiassa.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Rangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun 15 §:n 4 momentin mukaan milloin vapaaksi päästetty on tehnyt uuden rikoksen, tulee sen oikeuden, joka siitä tuomitsee, samalla määrätä, onko hän sen johdosta menettänyt ehdonalaisen vapautensa vai eikö. Luvun 16 §:n 2 momentin mukaan yksinomaan jäännösrangaistusta suorittava voidaan päästää uudelleen ehdonalaiseen vapauteen hänen suoritettuaan jäännösrangaistusta vähintään yhden kuukauden.

Se määrätäänkö uuden rikoksen johdosta ehdonalainen vapaus menetetyksi vai eikö, on osa rikoksen johdosta tapahtuvaa seuraamusharkintaa. Oikeuskäytännössä ehdonalainen vapaus määrätään menetetyksi lähes aina vain, jos uudesta rikoksesta tuomitaan ehdoton vankeusrangaistus.

M on tuomittu uudesta rikoksestaan 50:een päiväsakkoon. Ehdonalaisen vapauden määrääminen menetetyksi johtaisi M:n syyksi luettuun menettelyyn nähden liian ankaraan seuraamukseen. Hovioikeus katsoo, ettei M:n nyt kysymyksessä olevan tai aikaisemman rikoksen laatu tai muukaan syy edellytä ehdonalaisen vapauden määräämistä menetetyksi.

Hovioikeus on ratkaissut asian tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla.

SYYTETTY M

TUOMIOLAUSELMA

Muutokset käräjäoikeuden tuomioon

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

Ehdonalaista vapautta, joka on alkanut 26.10.2003, ei määrätä menetetyksi.

MUUT LAUSUNNOT

Muilta osin käräjäoikeuden tuomio jää noudatettavaksi.

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Merja Vanala, Leena Parviainen ja Jukka Korolainen

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.