Vaasan HO 31.10.2003 1423

Oikeudenkäyntimenettely - Oikeudenkäyntiasiamiehen kelpoisuus

A oli suorittanut Uppsalan yliopistossa Ruotsissa juris kandidatexamen -tutkinnon. Tämän tutkinnon ei katsottu täyttävän oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 2 §:n 1 momentissa (L 5.4.2002/259) säädettyä vaatimusta oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittamisesta. Kun A ei myöskään ollut näyttänyt saavansa harjoittaa asianajajan tointa saman luvun 2 §:n 2 momentissa (L 31.8.2001/764) tarkoitetussa valtiossa tai suorittaneensa Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun asetuksen 5 §:n 1 momentissa (A 12.12.2001/1299) tarkoitettua, Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan toimeenpanemaa kelpoisuuskoetta, hänellä ei ollut kelpoisuutta toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä jo lähtökohtaisesti riitaiseksi katsottavassa ulosottovalitusasiassa.

Jäsenet: Hagman, Palmu, Kauppila
Esittelijä: Filpus

Lainvoimainen (LVT:1).

+

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.