Vaasan HO 18.09.2003 1183

Velallisen rikos - Velallisen petos - Yksityishenkilön velkajärjestely

A:lle oli myönnetty velkajärjestely ja vahvistettu maksuohjelma. A oli maksuohjelman aikana laiminlyönyt ilmoittaa velkojilleen tai heidän edustajilleen hänen maksukyvyssään ja muissa velkajärjestelyn kannalta merkityksellisissä olosuhteissa tapahtuneesta olennaisesta paranemisesta. Tämän vuoksi A:ta syytettiin velallisen petoksesta sillä perusteella, että hän oli hankkiakseen itselleen oikeudetonta taloudellista hyötyä salannut omaisuuttaan velkajärjestelymenettelyssä. Hovioikeus katsoi, kun mainittu menettely oli tapahtunut velkajärjestelyn aloittamisen ja maksuohjelman vahvistamisen jälkeen maksuohjelman keston aikana, ettei teko täytä velallisen petoksen tunnusmerkistöä ja ettei A siten ollut syyllistynyt velallisen petokseen.

Rikoslaki 39 luku 2 §
Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä 7 §

Jäsenet: Hagman, Pirjo Latvala, Kauppila
Esittelijä: Kaarniemi

Vrt. KKO:1998:164, HE 182/1992 vp. s. 116

Tapani, Jussi: Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate taloudellisten vaihdantasuhteiden puristuksessa, Defensor legis 2002, s. 944-945

Tapani, Jussi: Oikeustapauskommentti KKO:1998:164. Teoksessa Timonen, Pekka (toim.): KKO:n ratkaisut kommentein : 1998,2. - Helsinki, 1999, s. 509-517

Virallinen syyttäjä pyysi valituslupaa KKO:lta.

KKO:n tuomio 10.11.2004 Nro 2553, R2003/998, KKO:2004:112. Hovioikeuden ja käräjäoikeuden tuomiot kumotaan. A tuomitaan RL 39 luvun 2 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla velallisen petoksesta (1999 ja 2000) 50:een päiväsakkoon.

+

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.