Rovaniemen HO 31.08.2001 496

Ammattimainen alkoholipitoisen aineen valmistus ja välittäminen, Taloudellinen hyöty

Esittely 23.8.2001

Diaarinumero R 01/225
Esittely 23.8.2001
Taltio 496
Antopäivä 31.8.2001

Käräjäoikeus tuomitsi A:n ammattimaisesta alkoholipitoisen aineen valmistuksesta ja välittämisestä ja B:n ammattimaisesta alkoholipitoisen aineen valmistuksesta sekä kummankin yhteisvastuullisesti menettämään valtiolle alkoholijuoman arvona 10 000 markkaa ja rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä 21 900 markkaa.

A ja B vaativat hovioikeudessa, että syyte ammattimaisuuden osalta hylätään ja että rangaistuksia alennetaan. Lisäksi A ja B vaativat, A että taloudellisen hyödyn menettämisseuraamus alennetaan 10 000 markaksi, ja B vaati, ettei taloudellista hyötyä tuomita menetetyksi tai että menettämisseuraamus ainakin alennetaan 10 000 markaksi.

A ja B lausuivat valituksissaan, että alkoholilain 87 §:n tunnusmerkistö ei täyttynyt, koska valmistettu määrä oli vain 1.840 litraa, A:n myynnistä tuli hyötyä 29,20 markkaa päivää kohti, hyöty oli arvioitava objektiivisesti, A oli vienyt juomat muutamalle alkoholisoituneelle ostajalle ja B oli syyllistynyt pelkästään valmistukseen. B lausui menettämisseuraamuksen osalta, että A ei ollut toiminut hänen puolestaan vaan tämä oli toiminut omassa intressissään. Vaikka A oli osittain käyttänyt alkoholijuomasta saamansa rahat A:n ja B:n yhteiseen talouteen, B:n saama hyöty ei ollut rikoslain 2 luvun 16 §:ssä tarkoitettua rikoksella välittömästi tuotettua hyötyä. A ja B lausuivat, että alkoholijuoman valmistus oli kuluttanut vettä ja juomien kuljetus ostajille polttoainetta. Menettämisseuraamus oli suurempi kuin tosiasiallinen hyöty.

Syyttäjä vaati valitusten hylkäämistä ja lausui, että A ja B olivat valmistaneet alkoholijuomaa pääasiassa myyntitarkoitukseen lähes kolmen ja puolen vuoden ajan. A oli B:n tieten myynyt heidän yhdessä valmistamaansa alkoholijuomaa ja siten hankkinut lisärahoitusta perheen elantomenoihin. A:n ja B:n menettely täytti ammattimaisuuden tunnusmerkistön. Myynti oli tapahtunut yhteiseksi hyödyksi. B oli myös velvollinen korvaamaan hyödyn valtiolle. Taloudellisesta hyödystä ei voitu vähentää veden hintaa eikä polttoainekuluja, koska kysymys ei ollut laillisesta liiketoiminnasta.

Hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden perustelut toiminnan ammattimaisuudesta, jota osoittivat valmistetun ja myydyn alkoholin varsin suuri määrä, vakiintuneet myyntitavat ja vakiintunut asiakaspiiri ja toiminnan jatkuminen kolmen ja puolen ajan. Valmistuksesta ja myynnistä oli katsottava tulleen pysyväluonteinen ansiotulo.

Hovioikeus lausui taloudellisen hyödyn menettämisseuraamuksesta B:n osalta, että alkoholijuoman myynnistä saatu tulo oli käytetty A:n ja B:n yhteiseen talouteen. B oli tosiasiassa välittömästi hyötynyt A:n luvattomasta myynnistä. B:n oli rikoslain 2 luvun 16 §:n 1 momentin nojalla yhteisvastuullisesti A:n kanssa korvattava rikoksen tuottama taloudellinen hyöty valtiolle.

Hovioikeus lausui alkoholijuoman valmistus- ja myyntikulujen osalta, että alkoholijuoman luvaton valmistus ja myynti oli rikollista toimintaa. Niistä aiheutuvia kustannuksia ei voitu hyödyn määrää arvioitaessa ottaa vähennyksenä huomioon.

Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota.

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.