Rovaniemen HO 01.12.2000 108 ja 816

Yhtenäisrangaistus - Juttujen erottaminen - Osatuomio

Käräjäoikeus oli 2.3.2000 tuominnut A:n 9 eri rikoksesta (kohdat 1 - 9) mm. 3 törkeästä huumausainerikoksesta 4 vuoden 2 kuukauden vankeusrangaistukseen ja määrännyt A:n myös vangittavaksi.
A valitti tuomiosta hovioikeuteen.

Hovioikeus erotti oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 25 §:n sekä oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 5 luvun 18 §:n ja 6 luvun 1 §:n nojalla kohdat 1, 3 ja 4 erikseen käsiteltäviksi, koska asiaa kohtien 1 ja 3 osalta ei olisi voitu ratkaista pääkäsittelyssä kuultavaksi kutsutun etukäteen tiedetystä esteestä johtuvan poissaolon vuoksi ja kohdissa 3 ja 4 oli yhteistä todistelua.

Hovioikeus piti pääkäsittelyn ja antoi osatuomion 1.12.2000 kohtien 2 ja 5 - 9 osalta. Hovioikeus katsoi, ettei A ollut näiltä osin osoittanut syytä käräjäoikeuden tuomion muuttamiseen, ja tuomitsi A:lle 3 vuoden 7 kuukauden yhteisen vankeusrangaistuksen ja määräsi A:n pidettäväksi edelleen vangittuna.

Hovioikeus piti pääkäsittelyn ja antoi osatuomion 23.2.2001 kohtien 1, 3 ja 4 osalta. Hovioikeus hylkäsi kohdan 3 osalta syytteen enemmälti ja katsoi, että A oli syyllistynyt käräjäoikeuden hänen syykseen lukeman törkeän huumausainerikoksen asemesta vain huumausainerikokseen. Hovioikeus katsoi, että tuomittava rangaistus oli mitattava niin, ettei kokonaisrangaistus muodostunut ankarammaksi kuin siinä tapauksessa, että kaikista rikoksista olisi tuomittu rangaistus yhdellä kertaa. A tuomittiin 60 päivän yhteiseen vankeusrangaistukseen.

Jäsenet: Seppo Lehtonen, Eero Yrttiaho, Maija Liisa Pariola Esittelijä: Jusse Määttä

Vailla lainvoimaa (LVT:0)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.