Vaasan HO 04.11.1999 1238

Smitning i vägtrafik - Trafikförseelse

En bilförare hade kört på en förare av en invalidmoped, som omedelbart avlidit till följd av de skador han ådragit sig i olyckan, och därefter avvikit från olycksplatsen utan att stanna. Hovrätten ansåg, att bestämmelsen om smitning i vägtrafik i 23 kap. 11 § strafflagen (545/99), som föreskriver straff för förare av motorfordon som inblandad i trafikolycka försummar sin skyldighet att omedelbart stanna och bistå skadade, inte var tillämplig i detta fall, eftersom brottsrekvisitet "bistå skadade" förutsätter existensen av en skadad person i behov av hjälp. Genom sitt förfarande ansågs föraren dock ha brutit mot bestämmelsen i 58 § vägtrafiklagen, enligt vilken han i övrigt borde ha medverkat i de åtgärder, som olyckan gett anledning till. Därför tillräknades honom, förutom grovt äventyrande av trafiksäkerheten och grovt dödsvållande, även trafikförseelse.

Litteratur: Heinonen m.fl.: Rikosoikeus, Juva 1999, s. 519-522 Palmén: Auttamisvelvollisuuden laiminlyönnistä tieliikenteessä s. 256-257 (ingår i verket Rikosoikeudellisia kirjoitelmia V, Sylvi Inkeri Anttilalle 29.11.1986 omistettu, Vammala 1986) Utriainen - Isoluoma, red: Tieliikennerikokset, Mänttä 1986, s. 140-142

Ledamöter: Björn Hagman, Robert Liljenfeldt, Mikko Pentti

Föredragande: Lena Engstrand

Lagakraftvunnet (LVT:1)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.