Rovaniemen HO 20.09.1999 600

Yhteisen vankeusrangaistuksen määrääminen täytäntöönpanoa varten - Rikoslaki 7 luku

A oli tuomittu 19.9.1997 yhteiseen ehdottomaan vankeusrangaistukseen 23.11.1996, 28.11.1996, 8.5.1997 ja 19.5.1997 tehdyistä rikoksista sekä tuomittu 9.10.1997 yhteiseen ehdottomaan vankeusrangaistukseen 21.7.1997 ja 23.7.1997 tehdyistä rikoksista.

Rikoslain 7 luvun muuttamisesta 1.10.1997 voimaan tulleella lailla (751/1997) oli muutettu sanotun luvun 1 §:n 1 momentti (yhteisen vankeusrangaistuksen määrääminen) ja 6 § (aikaisemmin tuomitun vankeusrangaistuksen huomioon ottaminen) sekä kumottu yhteisen vankeusrangaistuksen määräämistä täytäntöönpanoa varten koskeva 7 §.

Kyseisen lain voimaantulosäännös huomioon ottaen ei 19.9.1997 tuomituista rikoksista ja 9.10.1997 tuomituista rikoksista voitu määrätä yhteistä vankeusrangaistusta täytäntöönpanoa varten, koska viimeksi mainittu tuomio oli annettu vasta 1.10.1997 voimaantulleen rikoslain 7 luvun muuttamista koskevan lain voimaantulon jälkeen.

Jäsenet: Teuvo Peltoniemi, Maija Liisa Pariola ja Teija Unkila Esittelijä: Anne Niemi

Lainvoimainen (LVT:1)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.