Vaasan HO 04.12.1997 1800

Uskottu mies - Asianosaisen kuuleminen - Euroopan ihmisoikeussopimus - Holhouslaki

Käräjäoikeus oli holhouslautakunnan hakemuksesta ilman istuntokäsittelyä määrännyt A:lle uskotun miehen hoitamaan tämän taloudellisia asioita kuulematta A:ta henkilökohtaisesti. Lääkärinlausunnon mukaan A:ta ei terveydentilansa puolesta kyetty kuulemaan "asiassa juridisesti".

A oli käräjäoikeudelle lähettämässään kirjeessä vastustanut hakemusta.

Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin keskeisimpiä perusteita on asianosaisen oikeus tulla kuulluksi, kun hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan päätetään tuomioistuimessa. Tämän vuoksi ja koska lääkärinlausunnosta ei voitu tehdä johtopäätöstä siitä, että henkilökohtaisesta kuulemisesta aiheutuisi A:lle holhouslain 18 §:n tarkoittamaa kohtuutonta haittaa, käräjäoikeuden olisi pitänyt varata A:lle tilaisuus tulla kuulluksi henkilökohtaisesti istuntokäsittelyssä ja käyttää tarvittaessa avustajaa. Asia palautettiin käräjäoikeuteen.

HolhL 18 § HolhL 66 § HolhL 70 § 2 HM 16 § 2 OK 12 luku 1-3 § OK 31 luku 1 § 1 mom. 2 kohta IhmisoikeusSop 6 artikla 1 mom.

Holhoustoimikunnan mietintö (Komiteanmietintö 1974:117) s. 17, 28-29, 31-32

HE 224/1982 s. 29

Vrt. KKO:1995:210

Martti Rautiala: Holhousoikeus, 1952 s. 30, 188 ja 1975 s. 10 Saarenpää-Mattila-Mikkola: Holhous - yhteiskunnallinen ongelma 1972 s. 78-82 God man och förvaltare. SOU 1986:50 s. 178-179, 184-185 Urpo Kangas: Uskottu mies holhousoikeuden järjestelmässä, 1987 s. 45-49 Urpo Kangas: LM 1996 s. 310-313 Saarenpää: Potilas, oikeus, ihminen: näkökohtia itsemääräämisoikeutemme suojasta. Oikeustiede-Jurisprudentia XXX, 1997. - Juhlajulkaisu Aulis Aarnio 1937-14/5-1997 s. 263-267, 276-278

Jäsenet: Erkki Rintala, Björn Hagman, Robert Liljenfeldt, Jorma Latvala, Tapani Koppinen, Osmo Hänninen ja Jorma Rudanko

Esittelijä: Jorma Rudanko

Lainvoimainen (LVT:1)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.