Vaasan HO 27.12.1996 1970

Vahingonkorvaus - Korvattava vahinko - Välitön henkilövahinko - Aineeton henkilövahinko

A oli törkeällä huolimattomuudellaan aiheuttanut liikenneonnettomuuden,
jossa tien reunassa lastensa kanssa kävelyllä olleen B:n alaikäiset lapset C ja D olivat saaneet surmansa. Onnettomuuden seurauksena B:lle oli aiheutunut psyykkisen tilan häiriintyminen, jota oli pidettävä vahingonkorvauslain 5 luvun 2 §:ssä tarkoitettuna muuna henkilövahinkona.
Psyykkisen tilan häiriintyminen johtui osaksi siitä, että B oli itsekin ollut välittömässä kuolemanvaarassa, ja osaksi siitä, että hän oli joutunut kokemaan onnettomuuspaikalla lastensa kuoleman. Toisen lapsen ruumiin silpoutuminen oli ollut omiaan lisäämään B:n järkytystä.

Korvausvelvollisuuden kannalta olennaiseksi arvioitiin se,
että B:n psyykkisen tilan häiriintyminen perustui välittömästi ja kokonaisuudessaan A:n aiheuttamaan liikenneonnettomuuteen.
Tämän vuoksi A, samalla kun hänet tuomittiin rangaistukseen törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä liikenteen vaarantamisesta, kahdesta törkeästä kuolemantuottamuksesta ja vammantuottamuksesta, velvoitettiin suorittamaan B:lle korvausta psyykkisen tilan häiriintymisestä aiheutuneesta kipuun ja särkyyn verrattavasta henkisestä kärsimyksestä.

Virallisjulkaisut

Hallituksen esitys Eduskunnalle vahingonkorvauslaiksi (HE 187/1973 vp.), erityisesti s. 23-24

Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston asettaman työryhmän mietintö Surmatun omaisten oikeus vahingonkorvaukseen, erityisesti s. 3-7 ja tiivistelmä sitä koskevista lausunnoista

Statens offentliga utredningar 1995:33 Ersättning för ideell skada vid personskada, erityisesti s. 129-149,
207-219, 338-345 ja 377-392

Oikeuskirjallisuus

Andersson, Håkan: Skyddsändamål och adekvans, Om skadeståndsansvarets gränser, erityisesti s. 549-558. Uppsala 1993

Andersson, Håkan: Utveckling av ersättning för chockskador.
Icke-ekonomisk tredjemansskada vid brott. Esitelmä 34.:llä pohjoismaisilla juristipäivillä

Hellner, Jan: Skadeståndsrätt, erityisesti s. 363-364, 377 ja 392-398. 5 painos. Stockholm 1995

Hellner, Jan: Ersättning till tredje man vid sak- och personskada.
Svensk Juristtidning 1969 s. 332-361

Hellner, Jan: Ersättning för psykiska besvär. Svensk Juristtidning 1993 s. 449-458

Hellner, Jan: Skadeståndsansvar vid psykiska depressioner - HD ändrar sin praxis. Juridisk tidskrift 1992-93 s. 814-826

Kruse, Anders Vinding: Erstatningsretten, erityisesti s. 361-365, 436-441 ja 461-464. 4. painos. Viborg 1987

Nygaard, Nils: Skade och ansvar, erityisesti s. 357-368. 4 painos. Oslo 1992

Peczenik, Alexander: Causes and Damages, erityisesti s. 262. Lund 1980

Pöyhönen, Juha - Korhonen, Petteri: Kolmannelle aiheutuneiden vahinkojen korvaaminen osana vahingonkorvausoikeuden yleisiä oppeja. Oikeustiede - Jurisprudentia 1996 s. 207-295. Jyväskylä 1996

Routamo, Eero - Ståhlberg, Pauli: Suomen vahingonkorvausoikeus,
erityisesti s. 33-36, 196-202 ja 241-245. Kolmas uudistettu painos. Helsinki 1995

Saxén, Hans: Skadeståndsrätt, erityisesti s. 64-69, 80-87 ja 253. Åbo 1975

Saxén, Hans: Tillägg till skadeståndsrätt, erityisesti s. 394-395 ja 398-399. Åbo 1983

Saxén, Hans: Adekvans och skada, erityisesti s. 175-187.
Åbo 1962

Sisula-Tulokas, Lena: Sveda, värk och annat lidande, erityisesti s. 37-42, 55-83, 187-192 ja 229-258. Helsingfors 1995.

Sisula-Tulokas Lena: Starka billighetsskäl eller skanar stöd i lag? - En jämförelse av argumenteringen i HD 1991:146 och NJA 1993 s. 41 I och II. Tidsskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland 1994 s. 387-402

Oikeustapauksia

KKO:1980-II-98, KKO:1983-II-8, KKO:1983-II-37, KKO:1990:163, KKO:1991:146, KKO:1993:50, KKO:1993:92, KKO:1993:95, KKO:1994:48, KKO:1994:62

Pohjoismaista: NJA 1971 s. 78, NJA 1993 s. 41 I ja II, NJA 1996 s. 377 (Ruotsi) sekä UfR 1973 s. 451 (Tanska)

Jäsenet: Hovioikeudenneuvokset Martti Mansner, Kalervo Auerma ja Jyrki Laitinen

Esittelijä: Petteri Korhonen

A ja B pyysivät valituslupaa KKO:lta.

KKO myönsi valitusluvan VL:97-142 E:21.8.1997.

KKO:n ratkaisu (LVT:3): Hovioikeuden tuomiota ei muuteta.

KKO:1998:67 A:15.6.1998 T:1934

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.