Turun HO 17.09.1996 2980

Yksityishenkilön velkajärjestely - Painavat perusteet - Perinnöstä luopuminen

Velkajärjestelyn hakija oli tietoisena maksukyvyttömyydestään vain runsaat kolme kuukautta ennen velkajärjestelyhakemuksen jättämistä kirjallisesti ilmoittanut perittävälleen luopuvansa perinnöstä. Perittävä oli kuollut noin kuukauden kuluttua velkajärjestelyn hakemisesta. Perittävä omaisuus olisi ollut velkajärjestelyn hakijan varoihin ja maksukykyyn nähden merkittävä.
Velkajärjestelyn hakija oli menettelyllään osoittanut sellaista välinpitämättömyyttä velkojensa takaisinmaksun suhteen, ettei velkajärjestelyn myöntämiselle ollut yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 9 §:n 2 kohdassa tarkoitettuja painavia perusteita.
Velkajärjestelyhakemus hylättiin.

Läsnä: Saarinen - Olli - Rimmanen

Esittelijä: Lehto

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.