Helsingin HO 24.10.1996 5561

Tuomioistuinasia - Kanneoikeus

Urheilun keskusjärjestö A ry:n hallitus oli langettanut urheilija B:lle neljän vuoden kilpailukiellon, koska hänen antamastaan doping-testinäytteestä oli löytynyt erään kielletyn anabolisen steroidin hajoamistuotteita. B nosti kilpailukiellon kumoamista koskevan kanteen A:ta vastaan. A väitti, ettei kysymyksessä ollut tuomioistuinasia.

Kilpailukieltoa koskeva päätös oli tosiasiallisilta vaikutuksiltaan B:lle urheilijana erittäin ankara seuraamus ja vaikutti hänen oikeuksiinsa niin ratkaisevasti, että kilpailukieltoa koskevan riitaisuuden käsittelyn epääminen tuomioistuimessa olisi johtanut ristiriitaan Euroopan neuvoston piirissä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 6 artiklan 1 kappaleesta ilmenevän periaatteen kanssa.
B:llä oli siten oikeussuojan tarve saada yhdistyksen hallituksen päätöstä koskeva riita yleisen tuomioistuimen tutkittavaksi.

B oli ollut A ry:n jäsenyhdistyksen C ry:n jäsen, mutta ei ensiksi mainitun yhdistyksen jäsen. A ry:n hallituksen päätös kohdistui B:hen sivullisena. Hänellä oli yhdistyslain erityisten määräaikojen sitomatta oikeus nostaa yhdistyksen hallituksen päätöksen moittimista koskeva kanne.

Läsnä: Uoti, Virkkunen ja Galkin (sijaisj.) Esittelijä: Jukka Salonen

Ks. VL:97-168

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.