Turun HO 14.08.1995 1995/3276

Luvaton käyttö - Virkavelvollisuuden rikkominen

Virkasuhteessa kaupunkiin oleva A oli viran hoitamiseen liittyneiden tehtävien vuoksi saanut kaupungilta käyttöönsä käyttäjätunnuksen ja salasanan tietokonejärjestelmään, johon kaupungilla sopimuksen perusteella oli käyttöoikeus. Kevään 1993 aikana A oli kotoaan käsin omistamallaan tietokonelaitteistolla ja modeemilla ja kaupungin käyttäjätunnuksen avulla käyttänyt järjestelmään sisältyneitä viihteellisiä palveluja niin, että kaupungille oli mainituista yhteydenotoista aiheutunut huomattavat laskut. A:n oikeutta käyttää kyseistä tietokonejärjestelmää ei oltu rajoitettu järjestelmän omistajan ja kaupungin tai kaupungin ja A:n välisellä sopimuksella.
A ei ollut siten ylittänyt järjestelmän omistajan kaupungille tai kaupungin A:lle luovuttamaa käyttöoikeutta.
A ei ollut tämän vuoksi syyllistynyt luvattomaan käyttöön, josta hänelle oli vaadittu rangaistusta.

Menettelyllään A:n katsottiin rikkoneen kaupungin virkasäännön 19 §:ään perustuvan velvollisuutensa välttää kaikkea, mikä oli ristiriidassa hänen asemassaan olevalta viranhaltijalta kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa taikka oli kaupungin edun vastaista.

Rikoslain 40 luvun 10 §:ssä tarkoitettu virkavelvollisuuksien vastainen menettely oli kuitenkin rangaistavaa vain, jos virkamies syyllistyy siihen virkaansa toimittaessaan.
A:lle luovutettu käyttöoikeus oli liittynyt hänen virkansa toimittamiseen. Hänen oikeuttaan käyttää järjestelmää kotoaan käsin ei ollut kielletty eikä myöskään hänen käyttöoikeuttaan palvelun laadun perusteella rajoitettu.
Näinollen A:n harkintaan oli jätetty se, millainen käyttö oli hänen virkansa toimittamista varten ollut tarpeellista. Päättäessään järjestelmän käytöstä A oli käyttänyt virkavelvollisuuksiinsa kuuluvaa harkintavaltaa.
Sen vuoksi A:n katsottiin virkaansa toimittaessaan tahallaan rikkoneen edellä mainittuun virkasääntöön perustuvan velvollisuutensa, vaikka kyseiset yhteydenotot järjestelmään eivät olleet sinänsä liittyneet A:n virantoimitukseen.
A tuomittiin rangaistukseen virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Läsnä: Brunila - Aarnio - Mikkola Esittelijä: Alanne

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.