Rovaniemen HO 22.03.1995 419

Oikeudenkäyntimenettely - Päätöksen perusteleminen - Hakemusasian palauttaminen

Käräjäoikeus on lapsen asumista koskevassa päätöksessään lausunut perusteluiksi lapsen edun mukaista olevan, että lapsi asuu äitinsä luona. Käräjäoikeus on myös tarkemmin perustelematta arvioinut kohtuullisen elatusavun määrän elatusvelvolsen tulojen ja varallisuuden perusteella.

Perusteluista ei ilmennyt, mihin seikkoihin ratkaisu perustui.
Tämän vuoksi hovioikeus ei voinut tutkia päätöksen oikeellisuutta eikä valittajalla ollut mahdollisuutta arvioida, mihin seikkoihin hänen tuli valituksessaan kiinnittää huomiota.

Prosessin pitkittymisen ja asianosaiskulujen välttämiseksi asia palautettiin käräjäoikeuden kansliaan uudelleen perusteltavan päätöksen antamista varten. Tarvittaessa käräjäoikeus saattoi kuitenkin joko omasta tai asianosaisten aloitteesta käsitellä asian kokonaan tai osaksi uudelleen.

Samalla hovioikeus piti käräjäoikeuden päätöksessä annetut lapsen asumista ja oikeutta tavata isäänsä sekä lapselle maksettavaa elatusapua koskevat määräykset voimassa.

L hakemusasioiden käsittelystä yleisessä alioikeudessa 15 § 2 L hakemusasioiden käsittelystä yleisessä alioikeudessa 20 § 1 OK 24 luku 15 §

Virolainen: Alioikeusuudistus I, Rovaniemi 1993, s. 334-335

Jäsenet: Markku Arponen, Ritva Supponen ja Anu Hämäläinen Esittelijä: Anne Kurtti

Lainvoimainen (LVT:1)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.