Kouvolan HO 19.12.1995 2793

Yhteisen rangaistuksen määrääminen - Oikeudenkäyntimenettely

KO oli tehnyt oikeudenkäyntivirheen, kun se ei ollut tuomiossaan antanut rikoslain 7 luvun 6 §:n mukaisesti yhteistä rangaistusta koskevaa lausuntoa, vaikka tuossa lainkohdassa tarkoitettu aikaisempi tuomio oli saanut lainvoiman eikä oikeudenkäyntiaineistossa ollut muutoinkaan havaittavissa estettä yhteisen rangaistuksen määräämiselle. Hakiessaan tuomioon muutosta virallinen syyttäjä ja vastaaja vaativat yhteisen rangaistuksen määräämistä HO:ssa.

HO totesi, että oikeudenkäyntijärjestyksen noudattaminen edellytti asian palauttamista KO:een, jotta asianosaisilla olisi käytettävissään säännönmukainen muutoksenhakumahdollisuus yhteisen rangaistuksen osalta ja etteivät yksinomaan asianosaisten sanotut vaatimukset oikeuttaneet poikkeamaan oikeudenkäyntijärjestyksestä. Pääteltävissä kuitenkin oli, ettei muutoksenhakumahdollisuuden menettämisellä ollut nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa merkitystä ratkaisun lopputuloksen kannalta.
Oikeudenkäyntiaineistossa ei nytkään ollut havaittavissa estettä yhteisen rangaistuksen määräämiselle. Näistä syistä, ja kun palauttamisesta olisi aiheutunut viivytystä ja haittaa asianosaisille, HO otti asian välittömästi ratkaistavakseen.

RL 7 luku 6 §

II osasto: Heikkilä-L.Kartimo-Häkämies Esittelijä: Väyrynen

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.